Så här jobbar Pelle med sådd

Såddkanna och stakkäppar för att hålla rak kurs när han går över hygget. Det är de enda redskapen Pelle Agorelius behöver för att så sin fröblandning över hygget.

Pelle Agorelius såddkanna rymmer runt 300-500 gram frön. Här sår han med en blandning av cirka en fjärdedel gran- och resten tallfrön.         Foto: Pierre Kjellin

Pelle Agorelius använder en klassisk såkanna i metall, där fröna matas ut med en tryckknapp. Sådkannan rymmer i storleksordningen 300-500 gram frön. Fröna har Pelle och hans far klängt av egna kottar i en egen kottkläng.

– Man ska ha olika doshål och då är det i regel tre olika hålstorlekar. Jag vill lägga max tre hekto fröblandning per hektar. Och om jag ser att föryngringen inte riktigt tog sig så kan jag alltid göra en extrasådd.

Tall-granblandning
På hygget vi besöker sår Pelle med en blandning av 70-75 procent tall- och resten granfrö. Utöver att försöka sprida fröna i markberedningsfläckarna försöker han hålla jämnt avstånd mellan såddgivorna:

– Jag har gjort de ganska enkelt när jag sår. Jag går tre steg och gör en utspridd såddfläck, säger Pelle medan han stegar ut över hygget och på var tredje steg svänger ut såddkannan i en svepande rörelse och trycker på knappen så att frön släpps ut i botten på såddkannan.

Varje utmatning ska ge omkring tio frön. Då och då kontrollerar Pelle att det inte blivit stopp i utmatningen genom att trycka ut lite frön i handen.

– Sedan har jag stakkäppar som jag sätter ut på hygget i en rak linje, så att jag håller rak kurs när jag går. Då får jag en staklinje som jag ska följa uppåt längs hygget. Sedan får jag flytta stakkäpparna vart eftersom jag rör mig över hygget. Jag har valt att lägga staklinjerna längs hyggets långsidor, för att slippa flytta dem så ofta. 

Pelle Agorelius testar då och då att såddkannan matar ut som den ska genom att stanna upp och trycka på utmatningsknappen och se att frön landar i handflatan.

Gror bäst i kanten
– Fröna gror ofta som bäst i kanten på en markberedningsfläck, aldrig mitt i fläcken eller mitt i högen. Men jag undviker inte att så i mossan på ställen det saknas en markberedningsfläck.

Har man stora arealer som ska sås är det väldigt praktiskt att gå två stycken på hygget, om man har möjlighet, säger Pelle. Och har man ingen såddkanna fungerar det även med de egna händerna, menar han:

– Det är bara att göra ett test och se hur många frön du får med om du tar en nypa och sprider ut. Jag skulle nog säga att en nypa är på ett ungefär lika mycket som när jag svingar med min såddkanna.

– Ta också reda på fröets tusenkornvikt om det går. Om du köper frö ska det finnas med en analys där det framgår vad tusen korn frö väger. Med den siffran kan du sedan räkna ut ungefär hur många frön du sprider med din såddkanna, förklarar Pelle.

Läs mer om hur Pelle Agorelius resonerar kring sådd HÄR

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 24 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste