”Förlusterna för skogsägarna är uppemot 5 miljarder”

Biometria hävdade att den innebar ökad mätprecision men kritikerna menar att den systematiskt underskattar den inmätta volymen vid industrin när medellängden ökar. Vi har pratat med en av Sveriges mest pålästa kritiker av matrisfub-metoden som ska vara utfasad om drygt två år.

Vid betalning i kubiketer fast under bark (m3fub) efter omräkning från toppmättmed omräkningstal får skogsägaren bara betalt för virket inom 8 millimeters avsmalning, menar Lennart Bertilsson.    Grafik: Lennart Bertilsson

Lennart Bertilsson är idag pensionär men har i hela sitt liv jobbat som apteringsutvecklare i stor del av landet och målmedvetet drivit på för avskaffandet av den sedan snart 14 år använda metoden för beräkning av stamvolymen vid inmätning av virke – toppformtalsmatris (även kallad ”matrisfub”).

Vilka är problemen med matrisfub-metoden?

– Jag menar att matrisfub skapar fyra systematiska fel: Det första är att virkesköparna idag sällan vill ha virke med medellängder på 43 decimeter utan helst 47-50 decimeter, vilket är cirka 5 decimeter längre än vad som gällde när omräkningstalen till matrisfub fastställdes. Detta innebär en volymförlust motsvarande 10–20 kronor per kubikmeter för skogsägaren. 

Lennart Bertilsson.           Foto: Torbjörn Esping

– Det andra är att är timmerlängder under 37 decimeter numera sällan är tillåtna att leverera eller så lågt prissatta att de är olönsamma. Korta längder valdes tidigare vid större avsmalningar. En 31 decimeter lång och 23 centimeter grov stock har omräkningstal för en avsmalning på cirka 12 millimeter per meter. För denna förlängda stock används nu vid 43 decimeter ett omräkningstal för en avsmalning på bara 9 millimeter per meter. Då blir den inmätta toppvolymen uppräknad med cirka 7 procent för lite, vilket blir omkring 40 kronor kubiken för lite till skogsägaren. Bilden här intill visar förhållande för ca 43 dm i medellängd.

– Det tredje är att 90 procent av köparna har gått över till att använda längdmoduler som är några centimeter under tidigare modullängder. Följden blir att omräkningstalet hämtas från en modul som är cirka 30 centimeter kortare på grund av att dessa har cirka 2-3 centimeter kortare använd stocklängd. Detta sänker systematiskt den volym som uppmäts med i medeltal 0,6 procent.

Läs Biometrias kommentar HÄR

– Det fjärde är att många köpare har prislistor som inte ökar priset alls för uttag av högre medellängder. 15-25 kronor per kubikmeter kommer då ytterligare som förlust för skogsägaren. De köparna påstår felaktigt att de inte behöver öka priset eftersom de betalar i m3fub med omräkningstal till stockens ”verkliga volym”. Dessutom vet de att uttag av längre stocklängder även ger mer massaved och mer fel på virket, som sänker avverkningsvärdet.

Du menar att detta problem hade kunnat undvikas redan innan matrisfub infördes?

– Ja. Det första felet visste köparna om redan vid införandet av matrisfub 2006 då Södra snart begärde 49 decimeter i medellängd på leveransvirke, vilket ska volymräknas med tabell med omräkningstal från 43 decimeter på normalskog. Förlusterna för skogsägarna i Sverige menar jag är uppemot 5 miljarder kronor. Det viktiga att påpeka är att Biometria själva har erkänt att en otillåtet stor andel – cirka var tredje virkesparti – av det inmätta virket ligger utanför den godkända felmarginalen på tre procent på grund av att matrisfuben slår fel. Nu är det upp till skogsägarna att påverka och välja ny volymform vid inmätning.

Om matrisfub fortfarande används – vad kan jag som skogsägare ställa för krav och vad bör jag göra?

– Be att få se komplett prislista och besked om att matrisfub inte används, och begär att ditt virke volymräknas med nya topp-rot-mätningen. Begär måttenhet som är riktig för sin volymtyp och att den kan och ska användas i skördaren. Detta är ofta ett dolt fel eftersom köparen inte ens alltid har samma lista i skördaren. M3to duger också. Säljer skogsägaren avverkning ska givetvis alla uppgifter från skördaren lämnas för att möjliggöra kontroll.

Eller bör jag överväga att hitta annan köpare?

– Självklart. Det är ett sätt att gynna de köpare som inte använt matrisfub. Det skulle snabba upp utfasning av den olagliga matrisfuben. De köpare som börjar tillämpa nya topp rot-mätningen får konkurrensfördelar genom riktigare volymmätning. Köparen använder då en betalningsgrundande volym som mer liknar det skördaren använder vid apteringen. Sveaskog, Fiskarheden och Nydala Trä har jag för mig för det mesta använder sig av m3to och även skogsägarföreningarna utom Södra.

Vilka är fördelarna med topprotmätning (m3fub) som ersätter matrisfub?

– M3fub är en volymmetod som skördare använder för rätt aptering, men virkesmässigt är den sämre än m3to på timmer. M3to värdesätter den sågade varan bättre i stocken/beståndet och styr bättre det långa virket till den allra bästa avsmalningen, där även bästa hållfasthet finns. Då kan utvalt klenare plank ge samma hållfasthet som grövre och klumpigare virke. M3fub och topp-rot-mätningen betalar samma pris per m3 för liten avsmalning som stor avsmalning men motsvarar tillräckligt den verklig volymen i varje stock.

Läs Biometrias kommentar HÄR

Detta är matrisfub

Den etablerade (och vanliga) tekniken för stockmätning vid sågverk i Sverige sedan snart 14 år. Den innebär att man mäter stockarnas volym genom att mäta volymen i toppsnittet på stocken och sedan multiplicera med ett omräkningstal för längd och grovlek för att ta fram totalvolymen.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 23 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste