Så ser läget för vattenförsörjningen ut

Avvikande väderlek både den gångna vintern och våren sätter fortfarande sina spår på både markvatten- och grundvattennivåerna och flödena i vattendragen på många håll i Sverige.

Här är läget för markvattnet, grundvattenmagasinen och flödena i vattendrag enligt de data som SGU och SMHI tillsammans tar fram:

Markvatten
Markvattenhalten är under det normala i stora delar av Götaland och Svealand samt i sydöstra och kustnära områden i Norrland. I övriga områden i Norrland är markvattenhalten kring det normala förutom där snön smälter, där är de över det normala. 

Grundvattennivåer i förhållande till de normala för årstiden.    Källa: SGU

Grundvatten
Små grundvattenmagasin: Nivåerna under de normala för årstiden i större delen av Götaland, Svealand och längs med Norrlandskusten. I övriga delar av Norrland är nivåerna nära eller över de normala. I södra och östra Götaland och västra Svealand är nivåerna mycket under de normala. Situationen under sommaren kan bli ansträngd beroende på väderutvecklingen, enskilda brunnsägare bör vara uppmärksamma på sin vattentillgång. Mer nederbörd än normalt behövs den närmsta månaden för att få en normal grundvattensituation.

Stora grundvattenmagasin: nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i östra och sydligaste Götaland, i östra Svealand samt i Fjällkedjan. I övriga delar av landet är nivåerna nära eller över de normala. I de områdena med nivåer under de normala bör vattenproducenterna vara observanta och följa utvecklingen noggrant. Mer nederbörd än normalt behövs under flera månader för att få en normal grundvattensituation i hela landet.

Vattendrag
Flödena är under till mycket under det genomsnittliga i den sydliga halvan av landet samt i sydöstra och kustnära områden i Norrland. Flödena är över det genomsnittliga i de områdena där snön smälter. Det är främst norra Norrlands inland samt längs med hela fjällkedjan.

 

Artikeln publicerades torsdag den 18 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste