Så utvecklades skogsbrukets lönsamhet ifjol

Ökat netto men också ökade kostnader. Så såg utvecklingen för skogsbruket förra året ut enligt siffror från Skogforsks Skogsbruksindex.

Relativa kostnader för gallring och slutavverkning för perioden 2000 till 2019 jämfört med konsumentprisindex.
Grafik och beräkning: Skogforsk

Trenden med stigande kostnader för skogsbruket och stagnerande virkesintäkter fortsatte under 2019. Det visar Skogforsks Skogsbruksindex, som speglar virkets nettovärde i relation till kostnaderna för att bedriva skogsbruk.

Skogsbruksindex siffror för 2019 visar att den genomsnittliga virkesintäkten vid skogsbilväg ökade med 1,6 procent till 456 kronor per fastkubikmeter under bark (m3fub) jämfört med 2018. Samtidigt ökade de totala kostnaderna för skogsbruk med 5,5 procent under 2019. Det gör att skogsbruksindex föll från 1,94 för 2018 till 1,87 för 2019. 

Skogsbruksnettoindex som Skogforsk tar fram. Här utvecklingen från 2000 till 2019.

Dessa är enligt Skogforsk de främsta skälen till att kostnaderna för skogsbruk ökade 2019 jämfört med 2018:

1. I södra halvan av Sverige ökade drivningskostnaderna ytterligare då andelen försvårad drivning (avverkning och terrängtransport av virke) ökade på grund av stormfällningar i stormen Alfrida och barkborreangrepp.

2. Mängden utförd skogsvård återgick till normala nivåer i södra Sverige efter en drastisk nedgång under den extremt torra sommaren 2018.

3. Insatser för hjälpplantering ökade eftersom många plantor inte överlevde sommaren 2018.

4. Kostnaderna för skogsbilvägar ökade, främst i norra Sverige.

5. Medeltransportkostnaden från skog till industri ökade. 

FAKTA Skogforsks Skogsbruksindex

Skogforsks skogsbruksindex bygger på en enkät som skickas ut till större aktörer i skogsbruket. Lämnade uppgifter om skogsbrukskostnader är kopplade till det egna skogsinnehavet. Innehållet i enkäten är framtaget i ett samarbete mellan Skogforsk och Skogsstyrelsen.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 18 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste