Så snuvar bolaget skogsentreprenören på dieselsubventionen

Dieselsubventionen riktad till skogsentreprenörer kan lätt hamna i uppdragsgivarens ficka om man inte är vaksam vid avtalsskrivningen. Det varnar Skogsentreprenörernas ordförande Kolbjörn Kindströmer.

Efter den extremvarma sommaren 2018 införde staten en subvention på dieselskatten som en punktinsats för att under en period kompensera hårt drabbade verksamheter som skogsentreprenörerna och lantbrukarna.

Dieselsubventionen, som skogsentreprenören själv måste ansöka om, betalas ut i efterhand. Men flera skogsbolag har hittat ett enkelt och helt lagligt sätt att i praktiken själva få del av denna dieselskattesubvention. 

Kolbjörn Kindströmer, skogsentreprenör och ordförande för Skogsentreprenörerna.
Foto: Pierre Kjellin

– Skatteverket är tydliga med att återbäringen för koldioxidskattebefrielsen är avsedd för den som köpt in bränslet och antingen själv förbrukat det yrkesmässigt i sina maskiner, eller tillhandahållit det tillsammans med maskinen som gjort jobbet, förklarar Kolbjörn Kindströmer.

Men hur gör uppdragsgivaren för att de facto komma åt bidragspengar som är avsedda för det företag man har avtal med?

– När entreprenören får sin subvention, så har uppdragsgivaren valt att tolka det som att entreprenörens kostnader minskat med lika mycket. Och då har uppdragsgivaren sänkt avräkningspriset med motsvarande summa. Så att det i slutänden har blivit kostnadsneutralt.

– Det är entreprenören som söker bidraget och tanken med bidraget var att det skulle hjälpa landsbygdsföretag att stärka sin konkurrenskraft – inte att det ska vara en subvention till massaindustrin – vilket det i praktiken blir ifall uppdragsgivaren – skogsbolaget – sänker avräkningspriset med samma summa som entreprenörens dieselsubvention.

Vad har man då gjort för fel som skogsentreprenör om man så att säga bli blåst på dieselskattesubventionen?

– Vissa entreprenörer har – medvetet eller omedvetet – skrivit under avtal som ger uppdragsgivaren möjlighet att kompensera sig för att motparten får sänkta kostnader i form av dieselsubventionen.

– Jag vet att det hos Södra förekommer avtal där avräkningspriset höjs om dieselsubventionen tas bort.

Hur bör man som skogsentreprenör undvika att gå miste om dieselskattesubventionen i ett avtal?

– Se till så att avtalet inte ger uppdragsgivaren rätt att ändra i avräkningspriset med hänvisning till förändrad kostnadsbild eller möjlighet att överhuvudtaget göra ändringar i avtalet mitt under avtalsperioden.

– Som entreprenör är du förstås helt fri att skriva in de avtalsvillkor du vill. Det viktiga är att du gör ett medvetet val – så att du inte ger bort en del av din intjäning omedvetet.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste