”De sämsta plantor jag någonsin har sett”

En tredjedel var fina, en tredjedel halvdana och en tredjedel skulle inte ha lämnat plantskolan. Så beskriver Tomas Karlsson kvaliteten på de 15 000 tallplantor han i våras satte på uppdrag av en skogsägare. ”Granska alltid plantorna innan de hamnar i backen”, råder han andra skogsägare.

Tallplantorna till vänster är ett exempel på helt godkända och fina plantor ur den sändning om totalt 15 000 plantor han fick från Södra. Tallplantorna till höger är exempel på plantor som han beskriver som så dåliga att de borde ha kasserats redan på plantskolan.                       Foto: Pierre Kjellin

När Skogsaktuellt besökte skogsägarna Tomas Karlsson och Michael Gustafsson utanför Oskarshamn förra hösten misstänkte de att många av de tallplantor de satt under de senaste 7-10 åren som hade tillväxtfel, hade utvecklat felen redan på plantskolan. I vår tycker de sig ha fått bevis på att så kan vara fallet. 

Tomas Karlsson visar upp ett typiskt exempel på en tallplanta som är så dålig att den enligt honom borde ha kasserats redan på plantskolan. Över 30 procent av plantorna han fick var dåliga.

Tomas Karlsson skulle i våras hjälpplantera åt en markägare i närheten vars tallplantor som sattes några år tidigare torkade bort efter torrsommaren 2018. Hösten 2019 beställdes 20 000 obehandlade tallplantor av proveniens Gotthardsberg från Södra. Markägaren fick information om att det troligen skulle kunna levereras 15 000 plantor under våren.

Vecka 20 levererades plantorna och när Tomas Karlsson gick igenom plantorna i samband med planteringen noterade han att flertalet av dem hade tillväxtliknande störningar som bland annat flerstammighet och buskliknande växt. 

Vid genomgång av flera lådor beslutade han i samråd med markägaren att man skulle kontakta Södra och be dem komma och kontrollera plantorna. Efter telefonkontakt med bedömde de att plantorna trots sin bristande kvalitet borde sättas eftersom hygget redan var markberett.

– När en representant från Södra var här och kontrollerade av plantorna några dagar senare så kunde vi konstatera det som jag tidigare hade beskrivit för dem – att en tredjedel av plantorna aldrig skulle lämnat plantskolan, en tredjedel hade antydning till huvudstam och en tredjedel av plantorna hade en tydlig enkelstam, berättar Tomas.

Han anser att plantskolans kontroll av plantmaterialet i princip måste ha varit obefintlig:

– Hur kan det vara möjligt att tallplantor som har upp till nio stammar levereras ut till kund? Vad finns det för kontroller av vad som packas i lådorna? Vad förväntas kunden ha för kunskap för att veta att det som levererats är dugligt? Beställer du en blå cykel och sedan får en röd cykel med fyra styren så blir man ju väldigt förvånad.

Efter besöken av representanter från Södra Skogsplantors plantskola i Flåboda har Tomas fått beskedet av platschefen att de framöver ska börja kontrollera och sortera de plantor de producerar.

– Södras tjänstemän har börjat inventera planteringar nu och de hittar sådana här plantor lite överallt.

– Vi har varit i kontakt med skogsägaren och konstaterat att det är felaktigheter på plantorna i det här fallet. Därför kompenserar vi skogsägaren fullt ut för plantorna och fortsätter samtidigt undersöka vad som har hänt med plantorna och som förorsakat felet, detta har vi ännu inget svar på, svarar Peter Karlsson, verksamhetschef för Södra Skogsplantor i ett mejl till Skogsaktuellt. 

Tomas Karlsson visar en del av sändningen om 15 000 tallplantor som han fick från Södras plantskola i Flåboda i södra Småland.

Den undermåliga kvaliteten hos de plantor som Tomas Karlsson satte på uppdrag av markägaren gör att de kommer behöva klippas för att ha en vettig chans att få en någorlunda acceptabel stamform, säger han.

– Och denna skötsel tillkommer utöver normal röjning och gallring i beståndet. Så en planteringskalkyl som redan från början är dålig blir ju rena katastrofen med de här plantorna.

Idag saknas det en modell för hur de flerstammiga plantorna ska skötas, tillägger Tomas.

– Några förespråkar manuell klippning med sekatör eller röjsåg. Några förespråkar att det bara är att vänta och se och att det kommer bli en huvudstam med åren.

– Hur kan år av forskning på tallplantor förbises utan att det blir en förändring vid förädlingen av plantorna? När kommer en skötselmall för förädlade plantmaterial?

Läs även:

"Det blir bara klass III-virke"

Skogforsk: Tillväxtfel på tall fortfarande ett mysterium

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste