De utvecklar försök med hyggesfritt

En av Sveriges största skogsindustrikoncerner ska avgränsa flera områden på sin mark till försök med hyggesfritt skogsbruk i samarbete med Skogsstyrelsen.

Lövskärm sim huggits fram i en sumpskog.       Foto: Askia Sandberg/SCA

Ett av de skogsbolag i Sverige som kanske allra med förknippas med storskaligt industriskogsbruk – SCA – ska upplåta totalt sex områden i en av sina egna försöksparker till försök med hyggesfritt skogsbruk.

Det är försöksparken i Sörgraninge cirka 8 mil norr om Sundsvall, där SCA sedan tidigare provar hyggesfritt skogsbruk enligt lite olika metoder.

– När vi fick frågan om att ha ett samarbete med Skogsstyrelsen och hitta försöksytor på våra marker så var det självklart att vi ville vara med. Och vår mångfaldspark i Sörgraninge passar väldigt bra för detta. Våra parker är tänkta att användas för exempelvis försök och att prova oss fram med olika metoder. Och i Sörgraninge provar vi redan några hyggesfria metoder, berättar Askia Sandberg, SCAs naturvårdsspecialist i Ångermanland.

Skogsstyrelsen gör redan flera hyggesfria försök på sina fastigheter i Västerhångsta i Ånge, Västernorrland, och Halåsen i Jämtland, men vill gärna ha försöksytor på fler ställen.

Fördelen med att använda försöksytor där det redan bedrivits hyggesfria avverkningsåtgärder är att det går att se resultat redan nu och man således inte behöver börja från början.

Läs mer om SCA:s medverkan i försöket med hyggesfritt HÄR

Artikeln publicerades tisdag den 16 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste