Därför gillar inte fjärilsmal alla ekar

Vita och urätna ekblad på sommaren vittnar om angrepp av snedstreckad ekstyltmal. Nu har forskare hittat vad som avgör ifall ekarna blir angripna av fjrärilslarven.

Larver av snedstreckad ekstyltmal ätandes inuti ett ekblad (fyra larver synliga i högra delen av bilden).
Foto: Adam Ekholm

När en stor del av bladen på en ek blir vita och urätna under sommaren är det med största sannolikhet den snedstreckade ekstyltmalen som angripit trädet.

De första fjärilslarverna kan ses på ekblad i månadsskiftet maj–juni, precis efter ekens knoppsprickning. Larvstadiet tillbringar den inuti bladet, där den äter av innanmätet och bildar små fickor i bladet som kallas minor. Oftast hittar man bara en eller ett fåtal larver i ett blad, men under ett utbrott kan flera larver ge sig på samma blad och äta ur hela innehållet.

Nu har en forskargrupp vid SLU hittat ledtrådar som kan förklara varför vissa ekar blir angripna men inte andra.

– Det verkar som att ekar med tidig knoppsprickning inte blir attackerade lika ofta av ekstyltmalen. Eftersom ekblad förlorar näringsvärde när de åldras kan äldre blad från ekar med tidig knoppsprickning smaka så illa att det förhindrar larvernas utveckling, säger Adam Ekholm, som nyligen försvarade sin doktorsavhandling vid SLU.

– Om ekarna attackeras hårdare av malen i ett varmare klimat så kan det eventuellt påverka deras tillväxt – och det kan också sänka mångfalden av andra växtätande insekter. Det är dock högst osannolikt att ekstyltmalen skulle döda hela träd, säger Tomas Roslin, professor vid SLU.

 

Artikeln publicerades måndag den 15 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste