Danske Bank: Därför ser det positivt ut för massaindustrin

En minskande tillgång på returfiber pekas ut som en av flera faktorer som gör att marknaden för massaindustrin ser god ut framöver, enligt Danske Banks senaste nyhetsbrev.

SCA:s pappersbruk i Obbola utanför Umeå, som tillverkar bland annat kraftliner (ytskiktet på wellpapp).
Foto: SCA

Den allmänna utvecklingen i världen på senare år har varit att förbrukningen av grafiska papper (tryckpapper o dyl.) minskar i takt med bland annat minskande tidningsläsande. Denna utveckling har accelererats under den pågående pandemin, på grund av exempelvis minskad annonsering.

En bieffekt av den minskande förbrukningen av grafiskt papper, som Danske Bank belyser i sitt senaste nyhetsbrev, är att detta medfört en minskad tillgång på returfiber. Grafiska papper utgör nämligen en av de viktigaste källorna till returfiber.

Världens pappersindustrier förbrukar enligt Danske Banks siffror totalt 427 miljoner ton fiber per år och cirka 57 procent av detta utgörs av returfiber.

Samtidigt som efterfrågan på grafiskt papper minskar i världen så ökar efterfrågan på hygienpapper. Men eftersom hygienpapper än så länge återvinns i mycket liten omfattning så väntas tillgången på returfiber minska i världen, spår Danske Bank.

Läs även: Uppåt på virkesmarknaden igen

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste