Forskare: Därför är skogsbränslen inte CO2-neutrala

Om man tar hänsyn till sådant som skogens omloppstid så är förbränning av skogsbaserad energi inte alls klimatneutralt. Det skriver sju forskare på Svenska Dagbladets debattsida.

Foto: Skogsaktuellt

Att förbränning av skogsbaserade bränslen inte skulle ge något nettotillskott av växthusgase är en myt. Det budskapet ger sju svenska forskare i en debattartikel i Svenska Dagbladet nyligen.

Förbränningen av en given mängd skogsbränsle – till exempel i form av skogsbaserad syntetdiesel – sker under en kort tidsrymd, samtidigt som skogen som utgjort råvara till drivmedlet vuxit under 50-60 år eller mer. Detta gör att förbränningen av ett skogsbaserat bränsle inte kan kompenseras av den växande skogen som utgör råvaran till det, förklarar forskarna.

Allt handlar om omloppstid, med andra ord den tid det tar för naturen att absorbera den vid förbränning alstrade koldioxiden”, skriver forskarna i debattartikeln.

Dessutom, menar forskarna, släpper skogsbruket i sig ut stora mängder koldioxid:

"Den koldioxid som skogen avger vid förmultning upptas i samma takt av tillväxten vilket håller koldioxidhalten i atmosfären på konstant nivå. När däremot skogen avverkas och biomassan förbränns hamnar det kol som träden tagit upp omedelbart i atmosfären i form av koldioxid. Dessutom avger den avverkade marken stora mängder koldioxid de första 20 åren efter avverkning. Först efter 50–100 år har den nya växtligheten kompenserat en större del av de initiala utsläppen”, skriver de sju forskarna i sin debattartikel.

Läs hela debattartikeln på SVD Debatt.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 12 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste