Så tar Metsä hänsyn till fåglar i skogsbruket

Öar av skyddande buskage och omdirigering av avverkningar under häckningstiden. Det är några av åtgärderna som finska Metsä alltid ska vidta i skogsskötseln i sitt skogsbruk.

Ett exempel på ett så kallat "skyddsbuskage" som finska bolaget Metsä alltid ska lämna i sitt skogsbruk vid åtgärder under skogsvårdsfasen.              Foto: Metsä

Metsä Group är en av Finlands största skogsindustrikoncerner och samtidigt landets största skogsägarförening med cirka 103 000 skogsägande medlemmar.

Metsä har nu som krav att bolaget i sitt skogsbruk att man under skogsvårdsfasen alltid ska lämna så öar av helt oröjd mark, som Metsä kallar ”skyddsbuskage.

Ett bra skyddsbuskage ska enligt Metsä bestå av träd i olika storlekar och av olika trädslag. Det är viktigt att det finns sikthinder när marknivån i skyddsbuskaget.

– Skyddsbuskage är just det som namnet antyder: små, ovårdade buskage. Det är lätt att göra skyddsbuskage. Man låter helt enkelt bli att röja ett litet område då man röjer skog med röjsåg. Man lägger inte alltid ens märke till ett skyddsbuskage då det lämnas på ett naturligt ställe, säger Metsäs skogsvårdschef Teppo Oijala.

Avverkningar i häckningstid

Under häckningstiden försöker Metsä rikta avverkningarna till torra och friska moar istället för bördiga marker, eftersom skogen innehåller fler fågelbon ju bördigare den är.

Om skördarföraren under avverkningen stöter på ett fågelbo är denne instruerad att spara boet och markera det på en karta. Skogsägaren kan också i förväg informera Metsä om var fågelbon finns.

”Det lönar sig för skogsägaren att informera Metsä Groups skogsexpert om alla årligen bosatta bon man känner till. Sådana är till exempel ugglornas bohål eller holkar, hökarnas risbon eller byggda bolådor. Det lönar sig också att informera om stora hålaspar, eftersom flera arter bebor dem under flera år”, skriver Metsä i sitt pressmeddelande.

Läs även: Så förbättrar Metsä sin naturhänsyn

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 12 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste