Uppåt på virkesmarknaden igen

Efter två månaders nedgång vände virkesmarknaden återigen uppåt i maj, enligt virkesprisindikatorn som sammanställs av Virkesbörsen.

Senaste upplagan av Virkesprisindikatorn (maj 2020). Den sammanställs av Virkesbörsen och grundar sig på siffror från Swedbanj/SILF, Konjunkturinstitutet, SCB, FED och Europeiska Kommissionen.

Under mars och april har virkesmarknaden, huvudsakligen på grund av den pågående pandemin, drabbats av dramatiska nedgångar. Stängda ekonomier och svårigheter att få fram råvaror och exportera slutprodukterna har helt enkelt tvingat även skogs- och trävarubranschen att minska aktiviteten.

Successiva återöppningar av samhället i många länder, däribland den viktiga brittiska marknaden, har fått sågverk i Sverige att återöppna och branschen som helhet att växla upp igen.

Samtidigt, som virkesprisindikatorn påpekar, så har den inhemska virkesmarknaden stärkts under pandemin som ett resultat av att hemmabyggandet ökat. En faktor som tynger de exporterande skogsbolagen är att den svenska kronan i maj stärkts gentemot bland annat US-dollarn.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 11 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste