Skogforsk: Tillväxtfel på tall fortfarande ett mysterium

Skogforsk vet fortfarande inte orsaken bakom tillväxtstörningarna hos tallplantor på många håll i södra Sverige. Man har fortfarande inte heller undersökt möjligheten att tillväxtfelen uppstår redan i plantskolan.

Skogsägaren Tomas Karlsson utanför Oskarshamn visar en tallplanta med ett typiskt tillväxtstörning. På vissa av hans tallföryngringar har majoriteten av plantorna tilolväxtstörningar.             Foto: Pierre Kjellin

2018 började branschens forskningsinstitut Skogforsk att i samarbete med Södra och Sveaskog undersöka orsakerna bakom tillväxtfel hos planterade tallar i föryngringar i Småland.

Först lämnade Skogforsk en arbetsrapport i augusti 2018 som pekade på att problemet med tillväxtstörningar endast skulle vara lokalt. Året efter tvingades man i en ny arbetsrapport konstatera att problemet ökat sedan föregående år.

Under 2018 och 2019 har ytterligare inventeringar av föryngringar gjorts, och vi har lagt ut ett nytt fältexperiment. Dessutom gjordes återkommande uppföljningar av individuellt märkta plantor på några objekt. Målet med inventeringarna var att undersöka omfattningen av störningarna och om möjligt hitta mönster i uppträdandet. I fältexperimentet och de återkommande uppföljningarna var målet att direkt eller indirekt försöka identifiera orsaken till tillväxtstörningar”, skriver Skogforsk i ett pressmeddelande om den senaste arbetsrapporten som kom i början på juni.

I fältförsöket som Skogforsk genomförde 2019 testades bristen på ämnet bor samt förekomsten av skadesvamp som två tänkbara orsaker till tillväxtstörningarna. Men ingen känd skadesvamp kunde konstateras och inga andra orsaker kunde hittas.

Tyvärr är alltså orsaken till störningarna fortsatt okänd”, skriver Skogforsk på sista raden i sitt pressmeddelande.

Skogsägaren Tomas Karlsson i småländska Hjorted, vars tallplanteringar med stora andelar tillväxtstörda plantor Skogsaktuellt i höstas besökte, tycker det är hög tid att Skogforsk och deras samarbetspartners börjar undersöka möjligheten att tallplantorna får tillväxtstörningar redan på plantskolan:

– Men de kanske inte vill vända på den stenen. Det skulle kunna bli väldigt dyrt och jobbigt för dem om det visar sg att problemet är omfattande, kommenterar Tomas Karlsson.

Läs mer om problemet med tillväxtstörningar på tall:

"Det blir bara klass III-virke"

Tillväxtstörningar i Värmland

Nya tillväxtstörningar efter tre år

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste