Så tar Södra bort prisavdraget för 3-meters massaved

Södras prisavdrag på massaved som kapats i 3-meterslängder har väckt irritation bland självverksamma medlemmar. Nu tar Södra bort prisavdraget – men bara för självverksamma medlemmar.

Sedan sommaren 2019 gör Södra ett prisavdrag på massaved som är kapad i tremeterslängder.

Den prisförändring som genomfördes förra sommaren syftade i första hand till att förbättra styreffekten av olika kvaliteter av massaved. Södra måste kunna hålla isär gammal och ung ved för att kunna producera de olika massakvaliteter som kunderna efterfrågar. Detta är viktigt och av stort värde för hela Södra”, skrev Södras styrelse i svar till den motion från flera medlemmar som krävde ett avskaffande av prisavdraget. 

Några av yrkandena i motionen från Södra-medlemmarna som krävde ett avskaffande av prisavdraget på 3-meters massaved.

I Södras svar till motionen, som är daterat den 2 april i år, har man gått motionärerna till mötes.

För att lösa den situation vi befinner oss i och som ett svar på de 11 motionerna, inför Södra ett särskilt massavedssortiment, tillgängligt enbart för självverksamma medlemmar i Södra. Sortimentet får samma prissättning som fallande längder”, skriver Södras styrelse i sitt svar.

I sitt svar till motionärerna skriver också Södra styrelse att prisavdraget aldrig haft för avsikt att försvåra för de självverksamma medlemmarna:

"Engagerade medlemmar är avgörande för Södras framgångar och den småskaliga självverksamheten är viktig att värna. Att upprätthålla kapacitet och kompetens hos medlemmar med intresse och möjlighet att småskaligt arbeta självverksamt har ett betydande värde även för det bredare medlemskollektivet. Inte minst tydligt är detta i de insatser som från tid till annan måste göras av skogsskyddsskäl som upparbetning av stormfällt virke och avverkning av barkborreskadade träd och bestånd", skriver styrelsen i sitt svar.

Ladda ned och läs hela motionen inklusive styrelsens svar på Skogsforum.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 09 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste