Nya regler ger skogsentreprenören förbättrade möjligheter till ersättning vid stillestånd

Ökad tydlighet och vissa förbättringar för entreprenören. Det är några nyheter i det nya regelverket för avtal mellan skogsentreprenörer och beställare – ABSE20 – som nu lanseras.

Branschens egna spelregler för avtal mellan skogsentreprenörer och beställare – ABSE – har uppdaterats. Förändringarna innehåller bland annat förtydliganden som förbättrar balansen mellan entreprenören och beställaren.

Ett sådant exempel är att entreprenören och beställaren ska ersätta varandra för skada som uppkommit på grund av vårdslöshet. Tidigare gällde detta enbart entreprenören.

En annan punkt där entreprenörens ställning stärkts är stilleståndsersättningen. 

Kolbjörn Kindströmer, ordförande för branschorganisationen Skogsentreprenörerna.
Foto: Skogsentreprenörerna

– Nu har vi fått en bra och för entreprenören bra lösning som innebär att om det inte står något i avtalet om stilleståndsersättning – då är uppdragsgivare skyldig att betala ut ersättning till entreprenören i fall det blir stillestånd, förklarar branschorganisationen Skogsentreprenörernas ordförande Kolbjörn Kindströmer.

Samtidigt är det också möjligt för parterna att förhandla bort rätten till stilleståndsersättning för entreprenören, påpekar Kolbjörn Kindströmer.

Tror du det är många avtal idag där parterna inte skriver in några villkor för stilleståndsersättning?

– Ja, det tror jag. Nu måste man istället ta tag i den biten när man skriver avtal, och gör parterna inte det så är entreprenören i de fallen garanterad stilleståndsersättning.

ABSE 20 sjösattes den 3 juni och ersätter föregångaren ABSE 09. Under hösten 2020 startar arbetet med att uppdatera övriga delar i APSE (Avtalspaket för skogsentreprenad), som bland annat rymmer kontraktsmallar, specifikt framtagna för markberedning, föryngring, röjning och drivning.

Här är de viktigaste nyheterna i ABSE 20 jämfört med föregångaren ABSE 09:

1. Entreprenören ska, om inte annat överenskommits, få stilleståndsersättning under vissa förutsättningar, men blir samtidigt skyldig att utföra andra arbetsuppgifter åt beställaren under stilleståndsperioden. Bestämmelsen är ny. 

2. Entreprenören och beställaren ska ersätta varandra för skada som uppkommit på grund av vårdslöshet. Tidigare gällde detta enbart entreprenören. 

3. Lönekostnader vid exempelvis utbildning hos beställaren ska tas av entreprenören i den utsträckning som parterna kommer överens om. Tidigare skulle kostnaden tas av entreprenören i upp till fem arbetsdagar. 

4. Samråd ska hållas vid särskilda händelser och dessutom vid fler händelser än skogsbrand. 

5. Entreprenören ska kunna lita på uppgifter som lämnats av beställaren och därmed inte ha skyldigheten att granska lämnade uppgifter.

6. Vilka brandskyddsåtgärder som ska vidtas flyttas från ABSE till APSE. Därmed kan parterna själva anpassa åtgärderna och hur ansvaret ska fördelas. 

7. Entreprenören är skyldig att teckna trafikförsäkring också för sådana maskiner där det inte är ett lagkrav.

Följande bolag och organisationer har representanter i APSE-kommittén: Sveaskog, SCA, Holmen, BillerudKorsnäs, Norra Skog, Mellanskog, Skogssällskapet, Moelven Skog, AB Karl Hedin, Skogsentreprenörerna, Svensk Skogsservice, Skogsentreprenad AB Bröderna Nilsson, Anders Öhman Skog AB och Skogforsk.

Läs hela ABSE20 HÄR

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 03 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste