Här röjdes fel träd bort i naturreservatet

Att skogsröjning kräver antingen kunskap eller förmågan att följa en arbetsinstruktion blev länsstyrelsen varse när man lejde bort arbetet med att röja i Haverdals naturreservat.

Det 632 hektar stora Haverdals naturreservat strax norr om Halmstad sträcker sig längs havet och består av öppna och gräsbevuxna sanddyner samt tallskog som planterats i början på 1900-talet för att hindra sandflykt. 

Tallskogen i Haverdals naturreservat.
Foto: Eike Sauer/Wikimedia Commons

Ett glest trädbevuxet område i den norra änden av reservatet skulle enligt länsstyrelsens instruktioner återskapas till ”blommande hed” igen och i november 2019 tog myndigheten fram en röjningsinstruktion som gavs till den skogsvårdsentreprenör som i en upphandling fått uppdraget att utföra röjningen.

En del av enarna i området skulle röjas bort och röjningsarbetena utfördes i mars i år. Problemet var att arbetsledaren, som hade läst röjningsinstruktionen och var den ende som behärskade svenska, inte var på plats hela tiden under röjningsarbetena och att ingen av röjarna talade svenska.

– Min kollega som har gjort uppdragsbeskrivningen, hon hade skrivit att upprättväxande enbuskar skulle sparas och att lågt växande enar med utbredande växtsätt skulle tas ned. Och det har han som varit arbetsledare läst, berättar naturvårdshandläggaren Carina Lundqvist.

En av röjarna tog dock lite egna initiativ och kapade bort enar som skulle ha sparats:

– Det var äldre enbuskar som han tyckte såg torra och risiga ut och som togs ned. Det handlar inte om speciellt många enbuskar, säger Carina Lundqvist som vill tona ned händelsen som hon beskriver som mycket begränsad i omfattning.

Att misstaget över huvud taget uppmärksammats av lokal media beror på att grannar som bodde alldeles intill de nedsågade enarna blev upprörda.

På länsstyrelsen i Halland drar man nu lärdom av händelsen genom att bland annat förbättra sina röjningsinstruktioner, där det tydligare framgår att en arbetsledare ska vara på plats.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 02 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste