Han varnar för städmanin som tar bort barkborrens fiender

Låt de döda granarna ligga kvar skogen, de är husrum för många av barkborrens naturliga fiender. Det uppmanar pensionerade skogskonsulenten Bo Karlsson.

Den lilla brunorangea klumpen med borrmjöl på barken är det första tydliga tecknet på att granen har fått besök av granbarkborren, berättar Bo Karlsson.                       Foto: Pierre Kjellin

Att ta ut torrgranar och granar som dött av barkborreangrepp är kontraproduktivt i kampen mot granbarkborren, förklarar Bo Karlsson. Han har jobbat många år som skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Torrgranar och döda granar utgör livsmiljöer för omkring 120 olika arter som hör till granbarkborrens värsta fiender. Det är utöver hackspetten olika arter av rovinsekter, parasitsteklar, bakterier och virus. Samtidigt är död ved ointressant för barkborren som föredrar färsk ved, förklarar Bo Karlsson. 

Den svartmålade barkborrefällan bakom Bo Karlsson har felaktigt satts upp inne i granbeståndet. "Den skulle ha stått utanför skogen. Jag har upplyst markägaren och de ska flytta fällan", berättar han.

– Den hysteriska jakten efter torrgranar på många håll är ett stort misstag. De granbarkborrar som dödade granar förra året, de finns – bortsett från enstaka individer – inte längre kvar i de döda träden. Och de ytterst få barkborrar som finns kvar i torrgranarna, de blir angripna och dödade av sina fiender. Vi glömmer bort att utnyttja granbarkborrens fiender i bekämpningen.

Bör man lämna kvar döda granar oavsett om barken sitter kvar eller inte?

– Ja, det har ingen betydelse, det bör man.

Varför är det då så många i skogen som inte följer detta råd?

– Jag tror det är lite av ett pedagogiskt problem att få fram det här budskapet. Att låta döda träd stå kvar i skogen ses som slarvigt och det ser dessutom fult ut i skogen.

Inne i beståndet vi besöker strax utanför Katrineholm har det begåtts ett kanske inte lika vanligt misstag:

– Fällor har placerats inne i beståndet, de borde istället ha satts upp utanför det. För nu står de och lockar in barkborrarna i skogen, så att vissa av dem kan angripa granar istället för att fastna i fällan.

Markägaren ska inom kort flytta fällorna, tillägger Bo Karlsson.

– Det behövs omkring 5000 barkborrar för att döda en gran. Men det är inte barkborrarna som dödar granen, utan deras barn. De lägger sina ägg inne i gångarna och efter att äggen kläckts så äter sig larverna runt i innerbarken, vilket så småningom stryper granens näringstillförsel, berättar Bo Karlsson.

Ett första tecken

Han ger också ett tips på hur man kan upptäcka granbarkborrens angrepp på ett tidigt stadium:

– För att hitta angrepp när de är i sin linda måste man gå riktigt nära stammen och titta efter små punkter av borrmjöl runt hålet där barkborrar har gått in i stammen. Det är inte alldeles lätt att upptäcka de här spåren.

Läs även: "Problemen började när man slutade barka massaveden"

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 01 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste