Så ser Mellanskog på hanteringen av skördardata

Det råder delade meningar om huruvida skogsägaren ska ha rätt att ta del av skördardata från avverkningen. Vi frågade Mellanskog hur de ser på den frågan.

Foto: Pia Gyllin

Teknikutvecklingen i skogsbruket det senaste decenniet har gjort att det idag utifrån avverkningsskördarens insamlade data från avverkningar i princip skulle gå att göra en skogsbruksplan på en fastighet.

Men synen i branschen på hur skördardatan ska hanteras och vilka parter som ska ha tillgång till dem går isär:

Branschorganisationen Skogsentreprenörernas ordförande säger i en artikel i Skogsaktuellt att han tycker att entreprenören aldrig ska lämna ut produktionsdata till markägaren.

Sajten Skogsforums ägare Fredrik Reuter och Torbjörn Johnsen har i sin diskussionspodd Skogsfredag nyligen tagit ställning för att skogsägaren bör ha rätt att ta del av skördardatan.

Vissa skogsbolag avtalar om rätten att få äga alla produktionsdata från e avverkning medan andra inte gör det.

På skogsägarföreningen Mellanskog, med 26000 medlemmar i Mellansverige, har inga generella rekommendationer till sina medlemmar i frågan:

– Vi har ingen generell rekommendation till våra medlemmar om hantering av datauppgifter, men vi ägs av skogsägarna vilket innebär att vi själva är transparenta i våra avverkningsuppdrag och vill skogsägaren ha den så kallade ”skördarnotan” med volymer så lämnar vi ut den, men med reservationen att volymerna inte är exakt densamma som volymerna med vederlagsmätningen vid industri, svarar Mellanskog genom kommunikationschefen Marie Wickberg.

I Mellanskogs avtal med de entreprenörer föreningen anlitar får man använda vissa av skördarens produktionsdata, förklarar Marie Wickberg:

– När det gäller filerna runt virkeshanteringen, HPR/PRI-filer som samlar informationen runt virket, så har vi i våra avtal med entreprenören rätt att använda det i vår verksamhet. Maskinen samlar även in data runt prestationer och maskinuppföljning och detta data är entreprenörens ”egendom” som vi inte har rätt att använda.

Skogsaktuellt har sökt Södra för en kommentar om hur de ser på frågan om skördardata.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 29 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste