Hälften av mätstationerna fick godkänt vid mätning av sågbara sortiment

Nio av tio stockmätta sågtimmerpartier hade mätfel som låg inom lagens krav. Samtidigt uppfyllde bara hälften av landets mätstationer Biometrias egna krav på mätnoggrannhet vid travmätning av sågbara sortiment, visar Biometrias egen rapport.

Ur Biometrias egen rapport "Noggrannhet vid mätning av rundvirke".

I maj släppte Biometria (som ansvarar för bland annat kvalitetskontroll av virkesmätningen) rapporten ”Noggrannhet vid mätning av rundvirke 2019”. Rapporten redogör för mätnoggrannheten vid stockmätning, travmätning, vägning och skördarmätning och hur dessa metoder under förra året uppfyllde virkesmätningslagen och Biometrias interna krav.

Biometrias rapport visar bland annat att:

1. Nio av tio sågtimmerpartier stockmättes inom Virkesmätningslagens krav på mätnoggrannhet, vilket var ungefär på samma nivå som tidigare år. För stockmätning innebär kraven på partivis noggrannhet att volymen för större partier inte får avvika mer än 3 procent medan toleransen är något större för mindre partier.

2. Många mätstationer klarade inte Biometrias egna kvalitetskrav på mätnoggrannhet; Vid stockmätning uppfyllde ungefär nio av tio mätplatser dessa krav under 2019. Men för travmätning av sågbara sortiment klarade bara ungefär hälften av mätplatserna de uppställda kraven, medan övriga sortiment, skriver Biometria i sin egen rapport.

Biometrias egna teorier kring varför så stor andel mätplatser inte klarar deras kvalitetskrav är två:

En tolkning kan vara att travmätningen inte håller måttet, en annan att kraven är för hårda”, skriver Biometria i sin egen rapport och frågar sig sedan i samma stycke om deras krav är ”för hårt satta”.

FAKTA Virkesmätning
Travmätning och stockmätning är dominerande mätmetoder för rundvirke, medan en liten andel mäts in genom vägning.
Under 2019 utfördes nästan all travmätning i Sverige med kollektivomräkning. Detta innebar att den travmätta volymen vid inmätning räknades om utifrån den volymavvikelse som de travar som slumpats ut för stockmätning inom kollektivet uppvisat.

FAKTA Virkesmätningslagens krav
För att uppfylla virkesmätningslagens krav behöver dels mätmetoderna vara utan betydande systematiska fel, dels varje parti mätas inom de noggrannhetskrav som anges i Skogsstyrelsens föreskrifter (avsnitt 2.1). Hur stort ett systematiskt fel får vara anges däremot inte.

För såväl stockmätning, travmätning och skördarmätning mättes nästan alla sortiment med ett systematiskt fel på maximalt ±0,5 % under 2019 (tabell 3). Ett undantag var travmätning av bränsleved som underskattades med 1,8 %, skriver Biometria i rapporten.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste