Hans twitterinlägg om fåglar får kritik

Ett norrbottniskt hygge är en av den utrotningshotade ortolansparvens viktigaste lokaler i Sverige just nu, hävdar Skogsstyrelsens generaldirektör på Twitter. Han drar alldeles för stora växlar på en observation, anser Daniel Bengtsson på Birdlife Sverige.

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvists twitter-inlägg från den 23 maj, som inte får medhåll av alla inom fågelskådarleden.

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist, som på fritiden ägnar sig åt fågelskådning, utsåg i en tweet ett markberett hygge utanför Boden till en av de just nu viktigaste lokalerna för den starkt utrotningshotade ortolansparven. 

Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på Birdlife Sverige.  Foto: Birdlife Sverige

På detta stora, markbreredda hygge utanför Boden har fyra sjungande hanar av den akut utrotningshotade ortolansparven rapporterats. Hygget är därmed en av artens allra viktigaste lokaler i landet. Idag är arten nästan helt borta i odlingslandskapet” skrev Herman Sundqvist på sitt Twitterkonto den 23 maj.

Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på organisationen Birdlife Sverige, ger Herman Sundqvist rätt i att ortolansparven nästan helt försvunnit från jordbrukslandskapet i Sverige:

– Det finns fortfarande en liten känd population utanför Kungsör med 20 möjligen 30 par, men annars är arten helt borta från Götaland och på väg att försvinna från Svealand också.

Men att ett markberett hygge i Norrbotten skulle utgöra en av de observerade ortolansparvarnas viktigaste miljöer menar han är att dra för långtgående slutsatser:

– Han har dragit för stora växlar på det enskilda hygget, det skulle jag definitivt säga. Även om det sitter fyra hannar på ett hygge och sjunger så är det inte särskilt värdefullt i ett större perspektiv. Till att börja med måste ju honorna hitta dit också. Och fortfarande är det så att vi skulle knappast behöva de här stora markberedda hyggena. Ortolansparven skulle kunna trivas lika bra i ett mer hänsynsfullt brukat skogslandskap – tillsammans med många fler fåglar och andra organismer, säger Daniel Bengtsson. 

Ortolansparv.  Foto: Hans Norelius/Wikimedia

Ortolansparvens alltmera utsatta situation beror på att den inte längre trivs i jordbrukslandskapet, menar Daniel Bengtsson:

– Den behöver dikesrenarna och inte minst att det finns kala ytor för den. Den födosöker gärna i ganska bar jord och eftersom vi har väldigt mycket höstsådd numera så finns det ganska lite ytor för ortolansparvarna i lämpliga häckningsbiotoper. Vi vet en del om varför den minskar - bland annat jagas den fortfarande i Frankrike. Men varför den har minskat så katastrofalt i antal vet vi nog inte till fullo.

Varför ortolansparven trivs så bra på norrländska hyggen, och om det har med klimatförändringar att göra, finns det ännu inget bra svar på, menar Daniel Bengtsson.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 26 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste