Så mycket ökade de frivilliga avsättningarna ifjol

Arealerna skogsmark som skyddas frivilligt fortsatte att öka i Sverige under 2019 visar statistik från Skogsstyrelsen.

Nyckelbiotopklassat hässle i granbestånd som skogsägaren frivilligt avsatt från skogsbruket.      Foto: Pierre Kjellin

Arealen frivilliga avsättningar i skogen ökade med 4 procent under 2019 jämfört med föregående år (2018) enligt statistik från Skogsstyrelsen.

De frivilliga avsättningarna i skogen omfattade 2019 totalt 1,3 miljoner hektar skogsmark, vilket var en ökning med cirka 45 000 hektar jämfört med 2018. Ökningen har skett i alla landsdelar, dock inte i alla län, och den återfinns hos kategorin övriga markägare det vill säga skogsägare som inte är enskilda skogsägare.

Frivillig avsättning: Område med produktiv skogsmark för vilket markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Området ska finnas dokumenterade i plan eller annan handling.

Övriga markägare: Staten, statsägda aktiebolag, övriga allmänna ägare, privatägda aktiebolag samt övriga privata ägare.

Enskilda markägare: Fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag.

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste