Så ska träindustrins konkurrenskraft stärkas

Forskningsinstitutet RISE och branschorganisationerna Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen startar ett forskningssamarbete där man ska fokusera på ett antal områden.

Listtillverkare i södra Sverige.       Foto: Pierre Kjellin

– Det behövs satsningar både på forskning och innovation för att stärka konkurrenskraften i svensk träindustri och möjliggöra övergången till ett fossilfritt och biobaserat samhälle. Genom att etablera ett nära samarbete för forskningen får vi rätt förutsättningar att ta ett helhetsgrepp över hela värdekedjan, säkerställa industriell relevans och identifiera behov både på nationell och internationell nivå, säger Markus Norström, t f divisionschef för Samhällsbyggnad på RISE.

Samarbetet leds av ett programråd med representanter från RISE, Svenskt Trä, Trä- och Möbelföretagen, trä- och träförädlingsindustrin och akademin.

Programrådet kommer bland annat att fokusera på frågor inom brandsäkerhet, beständighet, mätmetoder, konstruktion, automation, cirkularitet, energieffektiva processer, fuktsäkerhet, ljud och akustik. Viktiga perspektiv är standardisering, klimatförändringar, kvalitetssäkring och digitalisering.

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste