Här minskar älgskadorna på skogen

Skogsstyrelsens inventeringar visar att trenden med ökande skador av älgbete på ungtall är bruten på vissa håll i landet.

Foto: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens siffror från årets inventering av älgbetesskador i Götaland visar att andelen ung tall i Götaland som årligen skadats av vilt minskat från 16 till 14 procent i år jämfört med förra året. Därmed har de senaste årens negativa trend vad gäller betesskador brutits, skriver Skogsstyrelsen.

– Antalet skador är på en fortsatt hög nivå och resultaten visar dessutom en splittrad bild av läget i Götaland. Takten att komma tillrätta med skadorna är för långsam. Men vi ser ändå en klar minskning som helhet, kommenterar Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

Siffrorna från årets inventering i Götaland visar också att skogsägarnas åtagande om att föryngra skogen med tall på lämplig mark ökat signifikant.

– Vi trodde först att det var fel på siffrorna när de kom in från inventerarna. Mängden tall ökade med 19 procent ifjol, och med hela 25 procent i år. Det visar att markägarna gör allvar med att föryngra med mer tall i Götaland, säger Christer Kalén.

Till undantagen i inventeringen hör norra Halland, där betesskadorna i området ökat från 15 procent år 2016 till 28 procent i år. Denna förändring menar Skogsstyrelsen sammanfaller med att avskjutningen av älg i området halverats sedan 2012 och älgstammen där nu ökar.

På Jägareförbundet i Halland vill man för närvarande inte kommentera Skogsstyrelsens siffror över norra Halland:

– Jag har inte hunnit ta del av siffrorna än. Så jag måste få be om att åtekomma, säger jaktvårdskonsulent Thomas Ohlsson på Jägareförbundet i Halland till Skogsaktuellt.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste