EU: Sverige skyddar för lite natur

Sverige har avsatt för få ”Natura2000-områden” anser EU-kommissionen, som nu vidtar rättsliga åtgärder för att få oss att leva upp till kraven.

Ojnareskogen på norra Gotland, som av regeringen utpekades som Natura2000-område.
Foto: Bengt Oberger/Wikimedia Commons

Sverige får tillsamman s med Lettland nu formell kritik från EU-kommissionen för sitt arbete med de så kallade Natura 2000-områdena. Natura 2000 är ett nätverk av naturområden som är skyddade enligt EU-rätten genom art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.

”Kommissionen ber Lettland och Sverige att respektera sina skyldigheter enligt EU:s bestämmelser för bevarandet av livsmiljöer och skyddade arter inom Natura 2000-nätverket, enligt Art- och habitatdirektivet”, skriver EU-Kommissionen.

Redan 2016 klagade EU-Kommissionen på det man ansåg vara brister i Sveriges arbete med att inrätta flera Natura2000-områden.

Sedan 2015 ligger det på regeringens bord enligt tidningen Sveriges Natur förslag på över 200 nya Natura 2000-områden och 193 områden som kan utökas. Trots detta har regeringen inte fattat beslut om några nya Natura 2000-ärenden sedan maj 2018.

EU-Kommissionen vidtar därför ett första av fem steg i en EU-rättslig process, där sista steget är att anmäla Sverige till EU-domstolen. Där kan Sverige antingen frias eller fällas. EU-Kommissionen kan också be EU-domstolen utdöma böter till Sverige.

Bakgrunden till att regeringens arbete med att utse nya Natura2000-områden är regeringens beslut att utse Ojnareskogen på Gotland till Natura2000-område, samtidigt som företaget Nordkalk väntade på att få sin ansökan om att bryta kalksten i området behandlad.

– Jag skulle tippa att det kan ha påverkat att det nu går långsammare med andra Natura 2000-områden, sade dåvarande miljöminister Åsa Romson (mp) i en intervju med Sveriges Natur 2018.

Ett område som inrättas som Natura2000-område innebär att medlemslandet kan söka bidrag för skötsel, restauration eller andra naturvårdande åtgärder i området.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste