Finland för statistik över hyggesfritt – men inte Sverige

Finlands skogsmyndighet – Skogscentralen – för sedan flera år statistik över hur stora arealer skog som brukas med hyggesfria metoder. I Sverige finns ingen sådan statistik.

Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar även i Finland. Där började landets skogsmyndighet (Skogscentralen) att redovisa andelen skog som avverkas med hyggesfria metoder för flera år sedan. 

Där redovisas andelen skog som avverkas med hyggesfria metoder som andelen av alla anmälningar om avverkning som kommer in till Skogscentralen.

I Sverige finns det ingen myndighet eller organisation som redovisar rikstäckande statistik över hur stor andel av all skog som anmäls till avverkningar som avverkas med hyggesfria metoder.

– Nej, vi har ingen sådan statistik. Vi har inte lyckats komma överens i branschen om en gemensam definition för hyggesfritt skogsbruk. Så svarar Skogsstyrelsens kommunikatör Camilla Kastner när vi ställer frågan till myndigheten varför man inte för statistik över hyggesfritt skogsbruk i Sverige.

Camilla Kastner berättar dock att allt fler börjat fråga efter just statistik över hur mycket skogs som brukas hyggesfritt och att man på Skogsstyrelsen ”tittar på denna fråga”.

Så här mycket skog avverkades med hyggesfria metoder i Finland 2019, enligt de anmälningar om anmälning av skog som lämnades in till Skogscentralen under året:

168 884 hektar eller 2,4 procent av alla planerade avverkningar i Finland under 2019.

Fotnot: Hyggesfritt omfattar i statistiken plockhuggning och luckhuggning (Skogscentralen).

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 19 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste