Här studeras hur brandområdet påverkar älgens betning

Vilka älgar är det som kommer och betar brandhyggen och hur påverkas deras betesområde av tillgången till brandhygget? Det och flera andra frågor ska Sveaskog och SLU gemensamt undersöka i ett forskningsprojekt.

Karta som visar hur en älgko tidigare i år vandrat en bra bit upp i Jämtland och tillbringat någon vecka runt Hortesberget, för att sedan vandra tillbaka i sydostlig riktnng i samma spår.

Sommaren 2018 drabbades Ljusdal kommun av flera skogsbränder. I de tre största brandområdena Ängra, Nötberget och Enskogen finns cirka 8400 hektar skogsmark som brunnit.

Nu ska Sveaskog i samarbete med Lantbruksuniversitetet (SLU) undersöka hur den ökade tillgången på foder påverkar både älgarna i området och älgförvaltningen.

– Brandområdet förväntas ge oss bra förutsättningar för att förstå hur snabbt en älgpopulation reagerarar på mer foder av högre kvalitet, och hur snabbt den adaptiva älgförvaltningen reagerar på ett ökat antal älgar, säger Anders Johansson, Jakt- och klövviltsansvarig i Södra Norrland och också initiativtagare till projektet.

– Kunskapen om hur djur och växter påverkas, och återkommer, efter brand är ytterst begränsad i Sverige. Kunskapen idag domineras av studier från Nordamerika. Detta unika projekt kan således bli en nationell viktig satsning som Sveaskog och SLU la basen till, säger Göran Ericsson, professor och prefekt vid SLU.

Syftet med projektet

Uppskatta om och hur stor andel älgar som kommer från andra jaktenheter (förvaltningsområden/skötselområden).

Fastställa varifrån invandrande älgar i brandområdet kommer ifrån, och vart utvandrande älgar tar vägen under vinter- och sommarsäsong.

Bestämma andel älgar som stannar i, eller nära brandområdet året om.

Bestämma när förflyttning​ar sker från och till respektive område, med särskilt beaktande av rörelsemönstret under pågående jakttid.

Bestämma vilka habitat som utnyttjas i närheten av brandområdet.

Beräkna hemområdesstorlek och hur det förändras med fodertillgång.

Avgöra vilka habitat (skogsbestånd) som älgarna utnyttjar under året, och hur intensiteten i älgarnas nyttjande är i olika typer av skogsbestånd i relation till brandområdet.

Beräkna reproduktionen och kalvöverlevnaden i relation till kornas utnyttjande av brandområdet 

Projektet kommer löpa under tre år och märkningen av älgar, som sker med hjälp av helikoptrar, är påbörjat. Slutredovisning sker hösten 2023.

 

Artikeln publicerades måndag den 18 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste