Forskare: Därför är askdöden allvarlig för den biologiska mångfalden

Om svampsjukdomen askskottsjukan får asken att dö ut i Sverige så innebär det också slutet för en rad arter av insekter, lavar, svampar och mossor, varnar forskare vid SLU.

Frisk och sjuk ask sida vid sida. Asken med utglesad krona till höger har drabbats av askskottsjukan.
Foto: SLU

Den första rapporten om en då okänd skada på askar i Sverige kom enligt en SLU-rapport 2001 och 2006 konstaterades att askskottsjukan hade spridit sig till askens hela utbredningsområde i Sverige.

Om askskottsjukan skulle få till följd att asken helt försvinner från Sverige så vet forskarna att många arter också kommer att dö ut med asken. Av de 483 arter som på olika sätt lever på askar bedöms 115 vara så beroende av askar att de löper risk att dö ut om askarna försvinner, uppger sajten Forskning.se.

En besvärande omständighet är att det trädslag som kan hysa flest av de arter som inte är helt beroende av ask är almen. Den 100 procent dödliga almsjukan har lett till att nästan alla gamla almar i Europa har försvunnit. Följden är att många arter kopplade till almträden nu är rödlistade.

Det har dock visat sig att omkring 1-5 procent av alla askar är resistenta mot askskottsjukan. Därför jobbar forskare sedan flera år med att identifiera motståndskraftiga askar och uppföröka till nya plantor.

– Tyvärr går det långsamt på grund av bristande resurser. Möjligen beror det låga intresset på att asken har ett relativt litet kommersiellt värde, då den bara utgör 0,1 procent av virkesförrådet i Sverige. Likväl är det ett betydelsefullt träd, både kulturellt och för dess egenskaper. Asken är i högsta grad ekologiskt viktig eftersom många andra arter är beroende av trädet. Om asken försvinner förlorar vi också mycket av den biodiversitet som är kopplad till trädet, säger Michelle Cleary vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU i Alnarp.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 18 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste