Skogssällskapet: Så enkelt gör du skogen vackrare och rikare

Undvik fyrkantiga hyggen om du kan och skapa skogsbryn. Det är några råd som skogsförvaltaren David Eiderbrant på Skogssällskapet delar med sig av.

Skogsbryn vid Drakboda utanför Ösmo på Södertörn            Foto: David Eiderbrant

Produktionsskog av gran eller tall som direkt övergår i åker eller annan öppen mark är en vanlig syn i Sverige. En. Naturlig övergång mellan skog och öppen mark är oftast istället att den slutna skogen övergår i ett skogsbryn, vilket sedan övergår i öppen mark. Skogsbrynet består av både träd och buskar och med ett ofta mer eller mindre rikt inslag av lövträd.

David Eiderbrant på Skogssällskapet uppmanar skogsägare att satsa på att skapa och gynna skogsbrynen, både av estetiska skäl och för att brynen gynnar den biologiska mångfalden, bland annat eftersom de är viktiga livsmiljöer för många arter och områden där många djur söker skydd.

– Se dig omkring! Har du lövträd, frihugg runt dem och låt buskar och örter komma upp istället ut mot åkerkanten, tipsar David Eiderbrant. 

David Eiderbrant    Foto: Skogssällskapet

Skogsbrynet bör också skötas genom försiktig röjning med några års mellanrum.

Att ta fram skogsbryn längs skogsbilvägen är också något som gynnar vägstandarden, tipsar David Eiderbrant. Glesare och lövrika zoner runt vägen gör att vägkroppen torkar snabbare på våren, det minskar risken för tjällossningsproblem samtidigt som viltfoder och biologisk mångfald ökar.

– Den här typen av åtgärder kostar inte särskilt mycket. Du får avstå en liten remsa skogsmark, men får tillbaka så mycket mer i form av naturvärden och estetik.

Har man möjlighet kan man gärna satsa på vad David Eiderbrant kallar för ”assymetriska hyggen”:

– Det är viktigt att de följer de naturliga linjerna i landskapet. Undvik så långt det går att skapa fyrkantiga hyggen, för då upplevs hygget som mindre naturligt.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 15 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste