Dom ger skogsägarna rätt till ersättning för fjällnära skog

De nekades rättan att avverka fjällnära skog och staten vägrade ersätta dem med hänvisning till lagtolkning. Nu har markägarna fått rätt hos Mark- och Miljööverdomstolen.

Fjällnära skog i Sareks nationalpark i Lappland.        Foto: A.Neumann/Wikipedia

För ungefär två år sedan stämde flera markägare staten sedan de fått först fått avslag på sina avverkningsanmälningar i fjällnära skog och därefter nekats ersättning av Skogsstyrelsen.

– Först sade Skogsstyrelsen att de skulle få ersättning men tre veckor senare meddelade myndigheten att ersättning inte ska betalas ut, berättar Helena Lindahl, riksdagsledamot för Centerpartiet i Västerbotten och som engagerat sig i rättsprocessen.

Skogsstyrelsen nekade markägarna ersättning för förlorad brukanderätt av skogen med hänvisning till att ”skogen inte utgjort pågående markanvändning”.

– Jag menar att Skogsstyrelsen hittade ett nytt kryphål i lagen för att slippa ersätta markägarna. Det är så vitt jag vet första gången man använder detta argument. Det var också det som gjorde att många blev förvånade, säger Helena Lindahl. 

Helena Lindahl, riksdagsledamot för centerpartiet i Västerbotten.     Foto: Centerpartiet

Nu har den högsta juridiska instansen i Sverige – Mark- och Miljööverdomstolen – tilldömt markägarna ersättning från staten.

– Jag har inte hunnit läsa domarna än – det är fem olika domstolsutslag – men jag har sett att man i domarna har slagit fast hur mycket markägarna ska få i ersättning och att det är högre än i förra instansen, berättar Helena Lindahl.

I föregående instans – Mark- och Miljödomstolen i Umeå – som i januari 2019 gav skogsägarna rätt, så tilldömdes de den gången en ersättning på totalt 18 miljoner kronor. En dom som Skogsstyrelsen sedan överklagade.

– Om staten hade vunnit hade den här domen så hade den blivit prejudicerande, och det hade skapat stor oro i hela Skogsägarsverige. Det finns 3000 ägare av fjällnära skog i Sverige, säger Helena Lindahl.

– Det här är en glädjens dag för alla Sveriges skogsägare. Men det som är tragiskt är att det kastar en skugga över Skogsstyrelsen. Det har varit flera fall där de har förlorat i domstol. Det är dags att myndigheten inser att det är dags att sluta driva rättsprocesser på det här sättet, avslutar Helena Lindahl.

Skogsstyrelsen har under rättegångsprocessen företrätts av myndigheten Kammarkollegiet. Myndigheten har möjlighet att begära prövningstillstånd hos Högsta Domstolen, meddelar Helena Lindahl när vi frågar henne. Och tillägger:

– Jag hade inte ens reflekterat över att Skogsstyrelsen skulle välja att överklaga även den här domen. Gör de det så skämmer de verkligen ut sig.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste