GS-facket: "Planteringssäsongen är inte hotad"

De flesta skogsbolagen har redan löst sitt behov av plantörer till årets säsong, hävdar GS-facket som anklagar branschens ledande organisationer för att överdriva problemet. Gröna Arbetsgivare delar inte den bilden.

De allra flesta skogsbolag sedan en tid tillbaka löst arbetskraftsbristen till årets skogsplantering. Det hävdar man på Skogs- och träarbetarnas fackförbund GS.

– Vi har ringt runt till flera plantskolor och kollat, och de levererar ut sina skogsplantor i ungefär samma omfattning som vanligt, säger Julius Petzäll Mendonca. 

Att skogsbruket är helt beroende av migrerande arbetskraft och att planteringssäsongen är hotad är en felaktig bild, menar man på GS. Skogsbolagens linje har varit att regeringen måste göra det lättare för migrantarbetare att ta sig till Sverige för att sätta plant och syftet med detta är främst att kunna att fortsätta att pressa lönerna, hävdar GS.

GS är angelägna om att allmänheten inte ska ha en felaktig bild där behovet av arbetskraftsinvandring till skogsbruket överdrivs. Detta då vi vet att arbetskraftsinvandring underlättar underbudskonkurrens och lönedumpning. GS uppmanar därför bransch- och arbetsgivarorganisationerna att lägga den politiska agendan åt sidan. Planteringssäsongen är inte hotad”, skriver GS-facket i en kommentar till media.

Hos arbetsgivarorganisationen Gröna Arbetsgivare tycker man in te att man överdriver problemen med arbetskraft:

– Det stämmer att många skogsbolag lyckats lösa arbetskraftsbristen, åtminstone tillfälligt, men detta bl a genom att omdisponera personal som skulle arbetat med röjning och satt dem på plantering istället. Röjningen blir i dessa fall eftersatt. Ett antal företag hann också, tack vare den milda vintern, få hit sin personal redan före coronaviruset slog till, säger Maud Petri Rådström, avtalsansvarig skogssektionen, på Gröna arbetsgivare, i en kommentar till Skogsaktuellt.

För företag i norra Sverige vars säsong startar senare så saknas fortfarande cirka 750 kontrakterade plantörer, enligt Gröna Arbetsgivare.

– Självklart arbetar företagen för att hitta alternativa lösningar såsom nyrekrytering, inlån från andra företag etcetera. Men utan de erfarna plantörerna blir det svårt för företagen att klara sina åtaganden och leva upp till sina ingångna avtal, säger Maud Petri Rådström.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste