Så mycket har Södra ökat försäljningen av tallplantor

Försäljningen av tallplantor hos Södra-koncernens plantskolor fortsätter att slå nya rekord. Nu vill man se en ökad avskjutning av älg för att inte trenden med mera plantering av tall ska brytas.

Andelen sålda tallplantor från Södras plantskolor har ökat från drygt tre miljoner till strax över sex miljoner plantor på fyra år.

– Efterfrågan är så stor att det uppstått brist på tallplantor, trots att vi haft en mycket offensiv plan. Planen innebar en stor affärsrisk när den lades fram, även om vi hoppades och trodde på en ökad efterfrågan. Det är mycket glädjande att intresset för tallen till och med överträffat våra förväntningar, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog. 

Tomas Andersson, projektledare Kraftsamling Tall på Södra.         Foto: Södra

Nästa år har Södra som mål att öka produktionen ytterligare och sälja totalt 7,5 miljoner tallplantor, vilket är mer än en fördubbling sedan 2016.

På Södra tror man att en viktig faktor bakom den ökande efterfrågan på tallplantor är deras egna projekt för att få skogsägarna att plantera mera tall – Kraftsamling Tall som startades i januari 2019.

Att skogsägarna i södra Sverige planterar mer tall menar Tomas Andersson, projektledare Kraftsamling Tall på Södra, även beror på att skogsägarna ser att tallen på många marker ger högre lönsamhet och tillväxt, gynnsammare skogar för viltet och ljusare och öppnare miljöer. Men det räcker inte med fler tallplantor för att trenden ska hålla i sig, menar Tomas Andersson:

– Vi behöver också en ökad avskjutning i närtid, annars riskerar den här satsningen att ätas upp av klövviltet.

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste