De här skogarna vill forskarna i Norge skydda

I Norge vill skogsforskare vid NIBIO – Institutet för bioekonomi – främst att de skogstyper i Europa som har sin största utbredning i Norge är de som prioriteras när mer skog skyddas i landet.

Tallskog vid havet utanför Narvik i Nordnorge.     Foto: Orcaborealis/Wikimedia Commons

Norges parlament – Stortinget – beslutade 2016 att tio procent av all skog i Norge ska skyddas, men politikerna pekade aldrig ut vilken skog eller vilka regioner som skulle prioriteras.

Det har nu forskare vid NIBIO – Norsk Institutt for Bioøkonomi – gjort. De menar i en rapport att man i Norge bör skydda främst de skogstyper som Norge har ett särskilt ansvar för. Och forskarna syftar då på de skogstyper som i ett europeiskt perspektiv har sin största utbredning i Norge. Det skriver den norska skogsägartidningen Magasinet Skog.

De skogstyper som forskarna vid NIBIO främst pekar ut är oceanisk (havsnära) tall- och lövskog. Andra skogstyper som forskarna anser bör prioriteras när ny skog skyddas i Norge är:

Ädellövskog, där de nordligaste utlöparna finns på Vestlandet i Norge.

Västlig taiga (alla typer av fastmarksskog där barrträden dominerar och lövträdsarterna utgörs av trioviallöv).

Fjällbjörkskog

Fennoskandisk lövsumpskog (myr- och sumpskogsmark med dominans av triviallöv).

Forskarna vid NIBIO har också kommit fram till att de flesta rödlistade arterna är knutna till just de skogstyper som de pekat ut som prioriterade.

På Norges största skogsägarorganisation Norges Skogeierforbund välkomnar man NIBIO:s rapport och säger i en kommentar att den tillför ”ny och relevant kunskap i diskussionen om vilken skog som bör prioriteras i skogsskyddet i Norge”.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

Lövskog med inslag av ädellövskog vid Vassdalen, Høyanger norr om Bergen på Vestlandet.
Foto: Ar.g/Wikimedia Commons

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste