Här är skogsindustrierna som fasar ut träfibern av miljöskäl

USA, Kina och Tyskland är några länder där skogsindustrier för att möta kunders ökade krav på hållbara produkter startat produktion av massa och papper från växtrester i stället för träfiber.

I Columbia Pulps massafabrik i delstaten Washington i västra USA är det halm istället för den sedvanliga träfibern som är råvaran i pappersmassatillverkningen. Bild från Columbia Pulps informationsfilm.

Skogsindustrins hållbarhet ifrågasätts alltmer runt om i världen och att flera företag har de senaste åren tagit steget och börjat producera pappersprodukter med växtrester från jordbruket som råvara. Skogsaktuellt har tittat närmare på några av dem.

Essity, Tyskland:
Hygienpapperstillverkaren Essity, som bildades 2017 när SCA-koncernen delades i två bolag, inledde förra året en satsning på tillverkning av olika pappersprodukter från vetefibrer, det vill säga vetestrån som är en restprodukt vid skörd av vete.

Tillverkningsanläggningen, som just nu byggs i tyska staden Mannheim, ska köpa in råvaran från lantbrukare i och runt Mannheim. Produktionen beräknas starta under första halvåret 2021.

35 000 ton träfiber per år kommer att ersättas av alternativ fiber, vilket motsvarar cirka 1 procent av Essitys totala massakonsumtion globalt. Halm blir ett komplement till de befintliga råvarorna färsk träfiber och returfiber. 

Med halm från de omgivande åkrarna mitt i ett av USA:s största veteodlingsdistrikt kortar Columbia Pulp logistikkedjan för sin råvara avsevärt.

Att använda halm i stället för träfiber som råvara minskar miljöbelastningen vid tillverkningen avsevärt, men har även andra positiva effekter, berättar Karl Stoltz:

– halm är ett mer kostnadseffektivt alternativ än träfiber men framför allt medför processen lägre förbrukning av vatten, energi och kemikalier, samtidigt som restprodukten från den integrerade massaproduktionen kan förädlas till att ersätta oljebaserade kemikalier, förklarar Karl Stoltz, chef för medierelationer på Essity för Skogsaktuellt.

Flera satsningar i USA

I USA har flera pappers- och massaindustrier de senaste åren börjat komplettera den sedvanliga träfibern med växtrester från jordbruket i sin produktion. En industri använder enbart växtrester som insatsvara. Det dominerande försäljningsargumentet är en ökande efterfrågan på hållbara pappers- och förpackningsprodukter.

Columbia Pulp:
I november förra året startade Columbia Pulp produktionen av pappersmassa i Starbuck i delstaten Washington. Columbia Pulps nya tillverkningsanläggning var det första massabruket som byggts i USA på över 30 år, och USA:s första massabruk som inte använder någon träråvara alls.

– Vi ligger i ett av landets främsta veteodlingsdistrikt. Varje år odlas 4,5 miljoner ton halm inom en radie på 100 miles från vår fabrik, vilket innebär att vi kommer ha tillräckliga och förutsägbara mängder halm för vår massaproduktion under många år framöver, säger Columbia Pulps vd John Begley i en intervju med nättidningen Triple Pundit.

Columbia Pulp producerar cirka 140 000 ton pappersmassa per år. Det som gör att Columbia Pulps massa är betydligt miljövänligare än konventionellt tillverkad massa är enligt John Begley främst att tillverkningsprocessen slukar betydligt mindre mängder vatten och energi och att den använder en råvara som både är återvunnen och förnybar – enligt företagets egna siffror 75 procent mindre energi och 70 procent mindre vatten. Produktionen är också mera kostnadseffektiv än om man hade använt träfiber, hävdar John Begley.

– Till skillnad från industrier som utgår från träfiber så använder vi inte processer med högtryckspannor eller hög vattentemperatur. Så energikostnaderna är också mycket lägre än vid traditionella massaprocesser, säger John Begley till Triple Pundit.

West Linn Paper Company:
2017 blev det då 130 år gamla pappersbruket i West Linn i delstaten Oregon i nordvästra USA ännu en i raden av pappersindustrier som lades ned och 250 anställda förlorade jobbet. Två år senare öppnade pappersbruket igen efter att en lokal investerare pumpat in ett mångmiljonbelopp.

Idag är de vetestråbaserade pappersprodukterna ”reHarvest” ett nytt produktsortiment hos företaget.

YFY Jupiter, Taiwan:
Skogsindustrikoncernen YFY Jupiter med bland annat sju pappersbruk i Kina och Taiwan är specialiserade på bland annat avancerade konsumentförpackningar till elektronikprodukter. Ett av deras produktsortiment är N Pulp som tillverkas i en fabrik i kinesiska Yangzhou.

YFY Jupiter hävdar att man är först i världen med att tillverka halmbaserat papper helt utan att använda farliga kemikalier i produktionen. ”De enda ingredienserna i vårt patenterade papper är halm, vatten och enzymer”, skriver företaget på sin hemsida.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

I Columbia Pulps halmmassabruks närområde odlas så stora arealer vete att tillgången på råvaran – halm – än betydligt större än fabrikens behov. Bild ur Columbia Pulps informationsfilm.

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste