Därför har sågverken klarat sig lindrigt undan krisen

Sågverksindustrin i har klarat sig undan krisen bättre i Sverige än i många andra stora skogsländer, visar branschorganisationen Skogsindustriernas senaste marknadsrapport.

Foto: Svenskt Trä

Nedstängningen av ekonomier runt om i hela världen på grund av viruspandemin har drabbat svenska sågverksföretag i mindre utsträckning än sågverksindustrin i andra stora skogsländer. I Sverige har bygg- och trävaruhandeln till och med haft en ökad efterfrågan hittills sedan krisen startade.

– Viktiga exportmarknader har även kunnat byta av varandra samtidigt som vi ser att försäljningen av trävaror i svensk bygghandel ökat med nästan 12 procent mot samma period förra året, säger Christian Nielsen som är marknadsanalytiker av trävaror hos Skogsindustrierna. 

Christian Nielsen, marknadsanalytiker av trävaror hos Skogsindustrierna.   Foto: Skogsindustrierna

Sågverken i Sverige hade ett bra produktionsläge i inledningen av 2020. Det var först när vår största exportmarknad Storbritannien i slutet av mars införde restriktioner som de svenska sågverken påverkades. Flera industrier i Storbritannien stängde ned vilket gjorde att efterfrågan på trävaror minskade. Som resultat annonserade svenska sågverk att de avsåg minska sin produktion.

– Det begränsade flödet till Storbritannien kompenseras delvis av den höga efterfrågan av byggmaterial i bygghandeln samt att andra viktiga exportmarknader så som Kina och Japan, nu börjar lätta på sina restriktioner, säger Christian Nielsen.

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste