Baden-Württembergs räddningspaket till skogsägare

För att minska den ekonomiska bördan för privatskogsägarna efter återkommande stormfällningar och barkborreangrepp de senaste åren har tyska delstaten Baden-Württemberg sjösatt ett stort stödpaket.

Barkborreskadad granskog i delstaten Bayern.          Foto: Skogsstyrelsen

Tyskland har drabbats hårt av stormfällningar och granbarkborreangrepp i flera år i rad och i delstaten Baden-Württemberg lanserar man ett stort hjälppaket med bidrag för bland annat upparbetning av skadat virke.

Här är några exempel på vad man som privatskogsägare i Baden-Württemberg kan få bidrag till – bidragen omfattar i de flesta fall 30-50 procent av den totala kostnaden för skogsägaren:

Aptering av virke,

trädmärkning

skogsbruksplanläggning,

skadeinventering av skogen

skotning av virke.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 april 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste