Han ger Sveaskog kritik

Sveaskog har inte satt igång markbytesprogrammet som regeringen och samarbetspartierna kom överens om och bolaget satsar för lite på att pröva hyggesfritt skogsbruk. Det är några av punkterna där den tidigare styrelseordföranden ger bolaget kritik.

Som tidigare ordförande i Sveaskog får jag nu signaler om att bolaget aktivt motarbetar januariavtalets punkt 27. Fyra partier har där avtalat att genomföra ett markbytesprogram. Överenskommelsen innebär att enskilda skogsägare erbjuds byta bort skogar med höga naturvärden och få produktionsskogar av staten i stället”. Det skriver Bo Dockered i webbtidningen Altinget. Han var i början på 2000-talet styrelseordförande för Sveaskog och 1986-1995 var ordförande för LRF. 

Bo Dockered var styrelseordförande för Sveaskog i åtta år fram till 2008.   Foto: ATG

Bo Dockered stödjer nuvarande skogsskyddspolitik med ökade avsättningar av skog till naturvård men betonar vikten av att skogsägare som fårlämna ifrån sig ägandet av skog till naturvård måste ersättas med annan produktionsskog av antingen Sveaskog eller Statens Fastighetsverk som också äger stora skogsarealer.

Det är ingen hemlighet att vi har för lite av formellt skyddad skog i södra Sverige. En ökning av formellt skyddad skog här, får dock inte ske mot enskilda skogsägarens önskan”, skriver Dockered i sin debattartikel i Altinget.

Han anser också att Sveaskogs ekoparker i södra Sverige med fördel kan omvandlas till nationalparker.

Hyggesfritt skogsbruk är också ett område där Bo Dockered menar att Sveaskog varit för passivt:

Sverige har mest forskat kring trakthyggesbruk. Och alltför mycket kraft har använts av skogsbruket självt, för att försvara trakthyggesbruket i stället för att se framåt”, skriver Bo Dockered.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 april 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste