De vill sälja Sveaskogs produktiva skogsmark

Moderaterna vill sälja ut betydande delar av Sveaskogs skogsmark. En motion om detta antogs av partistämman redan förra året och nu jobbar man på ett mera detaljerat förslag till utförsäljning.

Förra våren lämnade moderaterna Carl-Wiktor Svensson och Jan R Andersson från Kalmar län, in en motion till partistämman med förslaget att sälja stora delar av den skogsmark som statliga bolaget Sveaskog äger.

Deras motion antogs – med mindre justeringar – av den nationella partistämman i höstas.

Huvudsyftet med motionen är att hjälpa de enskilda skogsägarna att förbättra sin lönsamhet genom att de får möjlighet att köpa mer skog, förklarar Carl-Wiktor Svensson:

– Vi har granskat Sveaskogs årsredovisningar och det vi tydligt ser är att bolaget systematiskt slutavverkat och avsatt äldre skog i ett tempo och omfattning som medför konsekvenser. Ser man till den brukade arealen så har Sveaskog idag fyra gånger mer kalmark och ungskog än vad man har äldre skog, därav är en betydande del av den äldre skogen avsatt som naturhänsyn. 

Carl-Wiktor Svensson (m) på en skogsexkursion i Småland som han arrangerade i vintras.
Foto: Pierre Kjellin

Att överföra Sveaskogs produktiva skogsmarker till enskilt ägande skulle dessutom vara bra för landsbygdens ekonomi, menar Carl-Wiktor Svensson:

– Trots att mycket av Sveaskogs skogsmark är yngre skog så skulle den vara ett viktigt komplement till mindre skogsägare som ofta har en hög andel äldre skog, och som skulle kunna finansiera markköp. Att sälja Sveaskog till lokala markägare skulle medföra ett högre regionalt BNP eftersom kapitalet och skatterna omsätts lokalt. Detta skulle sammantaget kunna stärka landsbygdens småföretag och kommuner, förklarar Carl-Wiktor Svensson.

Hur moderaterna tänker sig att en utförsäljning av Sveaskogs skog skulle gå till tittar man närmare på:

– Frågan är uppe på högsta nivå i vårt parti. John Widegren och partiledningen jobbar med ett mera detaljerat förslag på hur utförsäljningen genomförs bäst. Sveaskogs produktiva skogsmark ska säljas. Men frågan om hur och i vilken omfattning får vi återkomma till efter att frågan genomarbetats, avslutar Carl-Wiktor Svensson. 

Carl-Wiktor Svensson (m).       Foto: Privat

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 april 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste