Metsä: Så mycket kostar det att lämna högstubbar

Finska skogskoncernen Metsä har gjort en uppskattning av hur mycket det kostar per hektar att lämna det antal högstubbar som de rekommenderar.

Skogskoncernen Metsä, som också är Finlands största skogsägarförening, rekommenderar alla skogsägare som man köper virke av att lämna fyra högstubbar per hektar vid slutavverkningen eller redan vid gallring. 

Högstubbe av björk lämnad vid gallring.
Foto: Metsä

Metsä har också gjort en uppskattning av hur mycket i uteblivna intäkter som de kvarlämnade högstubbarna motsvarar för skogsägaren.

Om man lämnar fyra konstgjorda högstubbar per hektar, så går skogsägaren miste om virkesförsäljningsinkomster till ett värde av någonting mellan några tiotal cent och en dryg euro, beroende på trädslag”, skriver Metsä på sin hemsida.

Metsä rekommenderar att även lämna lövträd som högstubbar, för att både minska det ekonomiska bortfallet och öka naturvärdena:

Det ekonomiskt sett mindre värda lövträdet blir en värdefull högstubbe eller ett värdefullt naturvårdsträd”, skriver Metsä på sina hemsida.

Läs mer: Så förbättrar Metsä naturhänsynen

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 06 april 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste