Så förbättrar Metsä sin naturhänsyn i skogsbruket

Den finska skogskoncernen Metsä Group höjer ambitionen på sin naturhänsyn genom att höja praxisen för antalet högstubbar till fyra stycken per hektar vid avverkningar.

2016 införde Metsä Group, som är Finlands största virkesköpare och även en skogsägarförening, en praxis om att alltid göra två konstgjorda högstubbar per hektar vid slutavverkningar. Praxisen är frivillig, där skogsägaren alltid erbjuds att göra hänsynen i samband med att parterna gör upp virkesaffären vid en gallring eller slutavverkning. 

Högstubbe lämnad vid gallring.
Foto: Metsä

I höstas skruvade Metsä upp ambitionerna för naturhänsynen genom att vid varje virkesaffär med skogsägare erbjuda dem att göra fyra högstubbar per hektar.

Metsä slår också ett slag för att lämna skyddsbuskage vid avverkning. Om det finns buskage så förespråkar man på Metsä att man lämnar kvar ett buskage omfattande 100 kvadratmeter.

Så här gör Metsä sina högstubbar

Högstubbarna görs genom att såga av en trädstam på 2–4 meter höjd. Vid valet av högstubbe favoriseras lövträd av massavedsstorlek. Om det inte finns lövträd, kan högstubben tillverkas av barrträd i massavedsstorlek. På slutavverkningsobjekt är grova aspar och glasbjörk av dålig kvalitet också goda alternativ.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 06 april 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste