Ny kurs lär dig viltanpassa skogsskötseln

Hur röjer man för att få fram mer viltfoder och hur sköter man bäst ett sönderbetat tallbestånd? Det och mycket kunskap om hur och var viltet betar erbjuder en ny matnyttig kurs från Skogforsk.

Den webbaserade kursen i viltanpassad skogsskötsel ligger på Skogforsks hemsida.

Förr eller senare blir det skog av bestånd som har blivit kraftigt betesskadade, men skogen karakteriseras i regel av påtagliga kvalitets- och volymförluster samt oregelbunden beståndsstruktur med luckighet och stor variation i höjd och diameter hos produktionsträden. Där betestrycket är mycket högt, rekommenderas ofta att röjningen senareläggs tills produktionsstammarna vuxit ur betesfönstret, d v s över 5 m höjd.

Så inleds avsnittet om hur man röjer föryngringar med kraftiga betesskador i Skogforsks nya webbaserade kurs ”Viltanpassad skogsskötsel i praktiken”.

Ska ge ökad insikt

Syftet med webbkursen är att ge skogsägaren en ökad insikt i sambanden mellan klövviltets betesmönster och skogliga variabler på såväl bestånds- som landskapsnivå.

– Vi får mycket frågor, speciellt från privata markägare om hur man viltanpassar sitt skogsbruk. Det kan vara markägare som står inför en åtgärd, en avverkning och sedan en föryngringsåtgärd, eller en röjning. De har jättehögt betestryck eller mycket betesskador på tallarna och undrar hur de ska tänka och agera. Så för oss handlade det om att sammanställa den forskning, den kunskap och de erfarenheter som finns på detta område, och göra det tillgängligt för alla inom skogsbruket som tar någon form av beslut kring skogsskötsel – alltså både dem som har egen skog och de som är yrkesverksamma inom skogsbruket och som tar beslut över skogsskötseln, berättar Märtha Wallgren, seniorforskare och den som leder kursen i viltanpassad skogsskötsel.

Gör rätt åtgärder

Poängen med att viltanpassa skogsskötseln handlar bland annat om att inte göra åtgärder i skogen som blir kontraproduktiva med hänsyn till viltet.

Efter att kursen i viltanpassad skogsskötsel blev tillgänglig på internet har man märkt att det har varit stort intresse för kursen även bland jägarna, berättar Märtha Wallgren.

Jag tror en förklaring är att man även från jägarhåll vill förstå vilka möjligheter och begränsningar som finns i skogsbruket när det gäller att minska viltskadorna genom skötselåtgärder.

FAKTA Viltanpassad skogsskötsel i praktiken

Webbaserad kostnadsfri kurs som tar ca 1,5 timme att genomföra och innehåller följande kapitel:

Klövviltet

Ekologi och betesmönster

Betesfördelning

Skogen

Skogsbruket

Betesskador

Viltanpassat skogsbruk

Ökad foderproduktion

Man kan självständigt gå igenom materialet i sin egen takt. Kursen avlutas med ett frivilligt kunskapstest där man får ett kursintyg om man klarar testet.

Så här börjar du kursen:

Gå in på Skogforsk.se och skriv ”Viltanpassad skogsskötsel i praktiken” i sök-fönstret längst uppe till höger på startsidan – sedan hittar du en länk till kursen bland sökträffarna. Klicka dig fram till sidan där du anmäler dig till kursen. I anmälan fyller du i dina uppgifter. Därefter får du ett e-postmeddelande med en länk som du använder för att genomföra kursen. Spara meddelandet och använd länken varje gång du startar kursen. Då kommer vår sajt ihåg hur långt du kommit i dina studier.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 30 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste