Här är skogen extra utsatt i sommar

Skog som drabbades av torkskador sommaren 2018 har fortfarande inte återhämtat sig och är därför extra utsatt för skador och angrepp i sommar, varnar Skogsstyrelsen.

Foto: Yaman Albolbol, Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens varning gäller framför allt den skog i Götaland och Svealand som drabbades av torkskador den extremt torra och varma sommaren 2018. I dessa områden fortsatte träd att dö sommaren 2019 och träden där har fortfarande inte återhämtat sig.

– Över hela landet såg vi under förra året fortsatta följder av torkan 2018 med nedsatt vitalitet och träd som drabbats av sekundära angrepp eller som dukat under helt. Det här kommer vi tyvärr att få leva med även 2020 med ökad risk för angrepp av insekter och svampskador, säger Hans Källsmyr, som var Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare under 2019.

I Skogsstyrelsens skaderapport för 2019 har alla rapporter och observationer som gjorts om skogsskador sammanställts. I stora delar av Svealand var den dominerade skadan angreppen av granbarkborre och stormen Alfrida. Skogsstyrelsens skadesamordnare i regionen vittnar om sekundära angrepp på torkstressade träd som i många fall medfört att träden dött. Det kan handla om svampskador som Diplodia och insektsangrepp av granbarkborre.

I södra Sverige finns rapporter om äldre träd som dött under året på grund av vattenbristen 2018. Framförallt har skog som växer på grunda jordar haft det besvärligt och andelen döda träd är högre än annars. Torkan har även påverkat plantering av ny skog där plantans rötter inte hunnit komma igång att suga upp vatten ordentligt. Planteringar har fått göras om.

Att gran i allt för stor utsträckning planterats på marker som inte passar för trädslaget, har bidragit till större sårbarhet för torkstressade träd. Stressade granar dukar lättare under efter angrepp av olika skadeinsekter. Mycket av torkskadorna hänger ihop med låga nivåer i grundvattenmagasinen, konstaterar Skogsstyrelsen.

 

Artikeln publicerades tisdag den 24 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste