Här mår de flesta av träden dåligt

Den tyska delstaten Thüringen är ett av de områden i Europa som drabbats värsta av skogsskador de senaste åren.

Thüringer Wald vid Reinhardsberg.      Foto: Wikimedia Commons/Ajepbah

Den forna östtyska delstaten Thüringen ligger i de mellersta delarna av Tyskland. De skogbevuxna bergstrakterna i delstaten hör till de skogsområden som drabbats hårdast av stormfällningar och återkommande granbarkborreangrepp och bränder och det extremt torra och varma vädret de två senaste somrarna.

Enligt delstatens skogsförvaltnings (Thüringen Forst) senaste årliga redovisning av läget för skogarna i Thüringen så är i dagsläget bara 15 procent av träden att betrakta som helt friska.

Det främsta och övergripande målet för Thüringen Forst nu är att återbeskoga de områden som avverkats på grund av skogsskadorna och att omvandla all skogsmark till ”klimatstabila skogar”. Det säger Thüringen Forsts chef Volker Gebhardt till branschtidningen Forst Praxis.

För att minska risken för skogsbrand har det införts åretrunt-rökförbud i alla skogsområden i hela Thüringen.

En annan åtgärd som Thüringen Forst just nu satsar stort på är att uppmana allmänheten att hjälpa till med återplantering runt om i Thüringen. Skolklasser, föreningar och familjer som volontärt hjälper till med skogsplantering är en populär åtgärd och relativt vanligt förekommande runt om i Tyskland.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 23 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste