Rekordresultat för Sveaskog

Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2019 är det bästa hittills för det statliga skogsföretaget.

Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog.     Foto: Sveaskog

För andra året i rad levererar statliga Sveaskogs verksamhet ett rekordresultat. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om utdelning till ägaren, staten, på 1,1 miljarder kronor.

Sveaskogs nettoomsättning ökade med 238 miljoner kronor från 2018 till 2019 och det operativa rörelseresultatet steg från 1,42 till drygt 1,48 miljarder kronor under samma period. Bolaget redovisar även en positiv ökning av värdet på det egna skogsinnehavet med 399 miljoner kronor.

På minussidan i bokslutsrapporten återfinns bland annat en ökad sjukfrånvaro bland Sveaskogs anställda, som är störst bland kvinnorna. Även antalet anmälda arbetsskador bland de anställda har ökat, om än från låga nivåer.

Av bokslutsrapporten framgår också att Sveaskog under 2019 också lyckats minska enhetskostnaden för avverkning med 24 miljoner kronor.

Även i kolumnen ””Skogs- och naturvård” redovisas en minskad kostnad med totalt 39 miljoner kronor. Huruvida det är att betrakta som positivt är dock oklart.

Läs Sveaskogs års- och hållbarhetsredovisning HÄR

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 18 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste