Så mycket ökade exporten av massa till Kina

Marknadsmassan är den produkt som utvecklats starkast i skogsindustrin i Sverige under förra året.

Marknadsmassan, det vill säga den pappersmassa som inte skogsindustrin producerar för internt behov, var den produkt som utvecklades bäst utvecklades i Sveriges skogsindustrier förra året. Produktionen och exporten av marknadsmassa ökade under 2019 med 10 respektive 15 procent i volym.

– Exportvolymen till Kina mer än fördubblades under 2019 och Kina är nu vår viktigaste handelspartner. Kraftigt fallande massapriser under året gjorde dock att ökningen av exportvärdet stannade på sex procent, säger Katrin Heinsoo, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna. 

Katrin Heinsoo, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.      Foto: Skogsindustrierna

– Den ökade exporten av massa till Kina drivs troligtvis till viss del av landets importrestriktioner av returpapper. Det har ökat behovet av färskfiber till en växande inhemsk pappersproduktion, tillägger Katrin Heinsoo.

Produktionen och exporten av papper i Sverige minskade däremot under 2019 med fyra procent. Tillverkningen föll även i många andra pappersproducerande länder, men inte i Kina. Värdet av den svenska pappersexporten ökade däremot under 2019.

– Den svaga utvecklingen i Europa satte tydliga spår i skogsindustrin, med fallande exportvolymer som följd. För exporten av trä och massa kompenserades detta genom en ökad export till framför allt Kina och Egypten. På kort sikt kan coronaviruset nu tillfälligt minska exporten till Kina, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna.

 

Artikeln publicerades måndag den 17 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste