Så kan skogens CO2-upptag minska i framtiden

Ju mer vi använder marken för matproduktion och virkesuttag och annan materialanvändning, desto mer riskerar ekosystemens upptag av koldioxid att begränsas i framtiden, visar forskning.

Mätning av koldioxidupptag i skog.   Foto: Achim Grelle/SLU

Att de globala ekosystemens förmåga att binda koldioxid i hög utsträckning regleras av näringsämnena kväve och fosfor är reda känt bland forskarna. Ju mer begränsade växter är av dessa ämnen desto mer koldioxid stannar i atmosfären, istället för att absorberas av skogar och andra ekosystem.

En ny studie kartlägger nu de globala mönstren kring denna kväve- och fosforbegränsning.

Idag lindrar jordens ekosystem klimatförändringarna genom att absorbera cirka 30 procent av de växthusgaser vi människor släpper ut. I en internationell studie, som nu presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature Geoscience, har forskarna fokuserat på hur kväve och fosfor påverkar olika ekosystems koldioxidupptag runt om i världen. 

Anders Ahlström.   Foto: Lunds universitet

– Fosfor är ett näringsämne som är ändligt och bryts i gruvor, medan vissa växter kan ta upp kväve från atmosfären. I takt med att användningen av biomassa för mat och material ökar globalt kan det bli så att fosfor blir allt mer begränsande för skogarnas koldioxidupptag. Detta kan på sikt bidra till ökade halter av koldioxid i atmosfären och en snabbare takt på klimatförändringarna, säger forskaren Anders Ahlström vid Lunds universitet.

Den nya studien visar att 43 procent av världens ekosystems koldioxidupptag begränsas av fosfor. Bara 18 procent begränsas av kväve medan 39 procent av det globala, skogliga koldioxidupptaget begränsas ungefär lika mycket av kväve och fosfor.

Läs mer om SLU:s forskning kring skogens koldioxidupptag HÄR

 

Artikeln publicerades fredag den 14 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste