Så ledde Alfrida till nya exportaffärer för Sveaskog

Stormen Alfrida som drabbade östra Uppland för ett drygt år sedan tvingade Sveaskog att leta efter nya exportkanaler då det var långt till sågverk med tillräcklig mottagningskapacitet.

Bulkhamnen i Hargshamn.   Foto: Uplandssiftelsen

Stormen Alfrida som drog fram över östra Uppland och Roslagen nyårshelgen 2019 fällde drygt en miljon kubikmeter skog.

Sveaskogs markinnehav i området är relativt litet men det var ändå stora volymer stormfällt virke som behövde tas hand om. Mycket av den stormfällda skogen fanns i de östra delarna av Uppland och i Roslagen, vilket gjorde att det var relativt långt till de närmaste sågverken i västra Uppland som hade kapacitet att ta hand om det stormskadade virket.

Därför såg man på Sveaskog närliggande Hargshamn som ett alternativ att snabbt få ut det stormfällda virket till möjliga köpare.

– Vi etablerade kontakter med Finland och Tyskland. Tack vare att vi var så snabba igång innebar det att vi kunde hitta avsättning för, inte bara eget virket, utan även bistå branschkollegor. På så sätt kunde vi rädda virke till ett stort värde, säger Roger B Johansson, marknadschef på marknadsområde Syd på Sveaskog.

Sålde ni det stormskadade virket via redan upparbetade kontakter, eller till nya kunder?

– Både och. Sveaskog har tidigare exporterat till både Tyskland och Finland men det har tillkommit nya kunder.

Var det både massaveds- och timmerkvaliteter på det stormskadade virket som ni exporterade?

– Vi exporterade friskt grantimmer och barkborretimmer. Massaved gick på båt från Hargshamn till kunder i Norrland.

Innebar exporten att ni behövde göra några anpassningar eller förändringar i ert praktiska arbete?

– Kvalitetskraven på timmer är lite annorlunda i Finland än i Sverige, de är t ex hårdare på krök. Därför har vi haft genomgångar i fält med maskinförarna. Det är också lite extra krav på transportstyrningen så att tillräckligt med volym finns på kajen när båten ska lastas så att den blir fylld.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 12 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste