Skogforsk: Så mycket avviker skördarmätningen

Maskinmätt volym hos skördaren har hög träffsäkerhet med bara några få procents standardavvikelse. Det menar Skogforsk och hänvisar till en studie man gjort.

Under de senaste åren har virkesmätning med skördare som betalningsgrund som säljs av skogsägare till virkesköpande organisationer i Sverige ökat rejält.

De flesta skördare som jobbar i Sverige rapporterar sin produktion (enskilda stammars och stockars dimensioner, uppdelning på sortiment efter automatiska och förarstyrda beslut) till Biometria (tidigare SDC).

Skogforsks resultat visar att maskinmätt volym (sektionsmätning omräknat till under bark – ub) och referensmetoden topp/rotmätning (ub) har en hög genomsnittlig överensstämmelse. Standardavvikelsen för enskilda stammar är cirka 4 procent.

Metoden håller enligt Skogforsk avsevärt högre noggrannhet än travmätning och olika stickprovsmetoder för timmer, men inte lika hög som välskötta moderna röntgen- och 3D-mätramar vid sågverk.

”Resultaten indikerar att betalningsgrundande mätning med kvalitetssäkrade och godkända skördare, rätt hanterade och underhållna, samt tredjepartsreviderade kan ge mycket bra och pålitlig betalningsgrundande mätning”, skriver Skogforsk i sin rapport.

 

Artikeln publicerades tisdag den 11 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste