Nu kan du tycka till om Skogsutredningen

Uppdraget är att ta fram ett förslag till stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. Nu har utredningen öppnat för allmänheten att komma med konstruktiva synpunkter.

Så här ser en av frågorna i en av totalt fem enkäter där man får tycka till om Skogsutredningen, alltså genom att formulera konkreta förslag till lösningar eller beskriva ett problem eller en målkonflikt.

Skogsutredningen, som tillsattes förra året, har av regeringen fått i uppdrag att hitta lösningar för stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. Den 1 juli i år ska utredningen lämna ett färdigt förslag – betänkande – till regeringen.

Nu har Skogsutredningen öppnat upp för att ta emot synpunkter från allmänheten. Synpunkterna måste dock lämnas genom att man fyller i en eller flera av totalt fem olika enkäter. Och frågorna efterlyser ofta konkreta förslag på lösningar eller en tydlig formulering av ett problem eller målkonflikt.

De fem olika enkäterna heter:

Bioekonomi med bas i skogen

Flexibla skydds- och ersättningsformer

Internationella åtaganden om biologisk mångfald

Fjällnära skog

Nyckelbiotoper

Här är ett exempel på en enkätfråga, hämtad ur enkäten ”Bioekonomi med bas i skogen”:

Skogsbruk och biologisk mångfald; Beskriv tänkbara synergier och målkonflikter samt lämna förslag på hur konflikterna kan lösas och synergierna tillvaratas (max 2000 tecken).

Gå till Skogsutredningens portal för att lämna synpunkter

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 10 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste