De fördubblar antalet vindkraftverk i sina skogar

Produktionen från vindkraftverken i deras skogar står idag för tio procent av Sveriges vindkraftsel. Nu ska markägaren fördubbla antalet vindkraftverk.

Foto: Sveaskog

Vindkraftverken som står på statliga Sveaskogs marker levererar idag drygt 3 TWh per år vilket motsvarar tio procent av Sveriges totala produktion av vindkraftsel. Nu planerar Sveriges största skogsägare en fördubbling av antalet vindkraftverk.

– Vindkraft är för närvarande det billigaste sättet att bygga ut förnyelsebar energiproduktion i stor skala. Vi som stor statlig markägare är en viktig aktör i denna omställning, säger Tomas Fransson, bolagslantmätare och ansvarig för vindkraft på Sveaskog.

De nya vindkraftverk som Sveaskog planerar uppföra kommer inte placeras på bolagets naturvårdsarealer, i ekoparker eller inom så kallade ej utbytbara naturvårdsskogar.

för att bidra än mer till Sveriges energipolitiska mål om ett helt förnybart elsystem till 2040

På Sveaskogs marker finns idag drygt 400 vindkraftverk. Ytterligare cirka 400 vindkraftverk är under byggnation och därutöver är cirka 500 nya verk under planering eller projektering.

Sveaskog har ambitionen att visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Att upplåta mark och därigenom bidra till en utbyggnad av vindkraft, på omsorgsfullt utvalda platser, är därför en prioriterad verksamhet”, skriver Sveaskog på sin hemsida.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 07 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste