Stora problem med vildsvinsskador

70 procent av lantbrukarna har problem med vildsvinsskador och 70 procent av dessa anser att det påverkar deras mående och framtidstro negativt, det visar en enkätundersökning gjord av LRF.  

I en ny undersökning anger 70 procent av lantbrukarna som brukar mer än en hektar att de har problem med vildsvinsskador. Foto: Mostphotos

Enkäten kring vildsvinsskador och konsekvenserna av det skickades till 36 000 LRF-medlemmar som brukar mer än en hektar jord eller skog, i alla län förutom Västerbotten, Norrbotten och Gotland. 6 800 valde att svara på enkäten och i snitt är det 70 procent av dem som svarar att de har vildsvinsskador på sina marker, vilket i många fall påverkar framtidstron.

– När man har vildsvin i området, vet man aldrig vad de kommer att förstöra härnäst. Det är psykiskt påfrestande. Det är väldigt allvarligt att så många mår dåligt och får minskad framtidstro på grund av vildsvinen, säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF, i ett pressmeddelande.

Anpassar odlingen

Störst problem finns i landets östra län; Södermanland, Stockholm, Kalmar, Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Östergötland. I Jämtland och Västernorrland är problemen obefintliga. 

Vildsvinsskador är en faktor som påverkar lantbruket negativt. I förlängningen bidrar det till problem med att uppnå målen som är satta inom livsmedelsstrategin, menar LRF:s ordförande Palle Borgström. Foto: Mostphotos

Av de som har vildsvinsskador uppger fyra av tio att de anpassar odlingen efter viltet, vilket i många fall ger ekonomiska konsekvenser.

– Att inte kunna välja vad man ska odla på sina marker på grund av vildsvinen blir en stor kostnad. Olika grödor ger olika betalt och avkastar olika mycket. Som bonde och företagare måste man kunna välja för att optimera företaget. Vildsvinen får inte tillåtas styra växtföljden på gården, då har vi ingen chans att nå målen i livsmedelsstrategin, säger Palle Borgström.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 06 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste